Open position

Produktionstekniker – montör elektronik och mekanik

GASPOROX AB söker en fingerfärdig produktionstekniker med erfarenhet av lödning och montering av elektronik och mekanik för tillverkning och slutmontering av våra produkter. Mer information och utlysningstext finns här.