Open position

Utvecklare av inbyggda system / systemutvecklare

För GPX Medicals räkning söker vi nu efter en ny medarbetare för att jobba med utveckling av medicintekniska instrument. Mer information om tjänsten hittar du här.