13 November 2017
Presentation vid Stora Aktiedagen