Dotterbolaget GPX Medicals finansiering säkerställd

GASPOROX har nu säkerställt att dotterbolaget GPX Medical AB kan utveckla tekniken GASMAS för medicinska tillämpningar i enlighet med vad som presenterades i det memorandum (https://static1.squarespace.com/static/50b483a9e4b05eacaf71c680/t/57e38ecc37c581fc11518e70/1474531024863/IM-Gasporox_webb-kopia.pdf) som publicerades i samband med Gasporox noteringsemission. GPX Medical har nu egen finansiell styrka att genomföra utvecklingsprojektet Neo-lung utan att belasta Gasporox kassa.