GASPOROX är noterade på Nasdaq First North Stockholm sedan den 25 oktober 2016. GASPOROX har ingen likviditetsgarant.

Kortnamnet är GPX och ISIN-koden är SE0008991624. Aktiekurs och handeln i aktien kan följas på Nasdaq First North Stockholm

Ägarstruktur

I aktieägarlistan nedan redovisas GASPOROX tio största aktieägare per den 31 december 2017.

Största aktieägare per den 31 december 2017.

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet i GASPOROX har sedan bolaget bildades år 2005 förändrats i enlighet med vad som framgår i tabellen nedan.