• 2017-05-22 Årsstämma 2017
  • 2017-08-22 Delårsrapport januari-juni 2017
  • 2017-11-14 Delårsrapport januari-september 2017
  • 2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017