GASPOROX erhåller order på 550 kSEK från Å&R Carton

Januari 19, 2018

Gasporox har erhållit en order från Å&R Carton som totalt uppgår till 550 kSEK. Ordern innehåller både ett utvecklingsprojekt samt leverans av en sensor för integrering. Gasporox ska ta fram ett koncept för läcktestning som är möjlig att integrera direkt på linjen och genomföras i hög hastighet. Ordern kommer att levereras under första delen av 2018.

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

December 11, 2017

Gasporox publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs bl.a. om läcktestning, ett nytt tillämpningsområde för Gasporox teknologi.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

GASPOROX erhåller order på 1,9 MSEK som avser tidigare avtalad minimivolym för 2018

December 1, 2017

Gasporox tecknade under 2016 ett femårigt leveransavtal med exklusivitet för ett klart avgränsat användningsområde. Exklusiviteten är villkorad av årliga minimivolymer. Den erhållna ordern om 1,9 MSEK avser de avtalade minimivolymerna för 2018 och beräknas levereras under första halvåret 2018.

Läs pressmeddelande

Gasporox medverkar på Stora Aktiedagen idag

November 13, 2017

Idag medverkar Gasporox på Aktiespararnas Stora Aktiedagen i Stockholm. Gasporox verksamhet presenteras av VD Märta Lewander Xu kl. 16.00. Presentationen går att följa live på www.aktiespararna.se/tv/live och kommer i efterhand även vara tillgänglig on-demand på bolagets hemsida. 

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari - september 2017

November 7, 2017

Högsta försäljningen någonsin i ett enskilt kvartal

Läs pressmeddelande                 Läs delårsrapport

Årsstämma 2018 och information om valberedningen

November 6, 2017

Årsstämman 2018 i Gasporox AB (publ) kommer hållas måndagen den 28 maj 2018, kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund. 

Läs pressmeddelande

GASPOROX skriver avtal för försäljning och distribution i Japan

Oktober 23, 2017

Gasporox har signerat två icke exklusiva avtal med Techno World samt Yashima för försäljning av Gasporox system och sensorer på den japanska marknaden.

Läs pressmeddelande

GASPOROX dotterbolag GPX Medical har beviljats EU-bidrag för ett projekt om diagnostisering av bihålor med GASMAS

Oktober 18, 2017

GPX Medical har fått meddelande från EU-kommissionen att de avser bevilja ett projekt för utveckling av laserteknik om att diagnostisera bihålor. Bidraget på 50 000 Euro är del av EUs ramprogram Horizon 2020, som riktar sig till små och medelstora företag, SME instruments. 

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

September 22, 2017

GASPOROX publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs pressmeddelande        Läs Investerarbrev

GASPOROX erhåller patent i USA för mätning av gaskoncentration genom fotoakustik i förpackningar

September 19, 2017

Gasporox har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att man avser att bevilja bolagets amerikanska patentansökan avseende metod för mätning av gaskoncentrationen genom fotoakustik i förpackningar.

Läs pressmeddelande

GPX Medical förstärker med Chief Technology Officer

September 15, 2017

GASPOROX dotterbolag GPX Medical har rekryterat Sara Bergsten till den nyinrättade tjänsten som Chief Technology Officer (CTO). Hon kommer närmast från en tjänst som global produktchef hos ADB Safegate. 

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2017

August 22, 2017

Fortsatt hög försäljningstillväxt. Omsättningen för helåret 2016 passerad.

Läs pressmeddelande                 Läs delårsrapport

GPX Medical publiceras i Journal of Biophotonics

Augusti 21, 2017

Gasporox dotterbolag GPX Medical AB har, tillsammans med sina samarbetspartners på Lunds Universitet, fått en artikel godkänd för publicering i den välrenommerade tidskriften Journal of Biophotonics.

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller patent i USA för sin laserteknik avseende flexibla förpackningar

Augusti 14, 2017

Gasporox har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att man avser att bevilja bolagets amerikanska patentansökan avseende metod för mätning av gaskoncentrationen i flexibla förpackningar.

Läs pressmeddelande

GASPOROX har utsett FNCA Sweden AB till Certified Adviser

Augusti 11, 2017

GASPOROX byter Certified Adviser på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (www.fnca.se) påbörjar sitt åtagande från och med den 14 augusti 2017.

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

Juli 11, 2017

GASPOROX publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se. Investerarbrevet beskriver kortfattat några av de saker som hänt under det gångna kvartalet.

Läs pressmeddelande                        Läs Investerarbrev

GPX Medicals patentansökan att mäta gas i kroppen med laserljus beviljas i Europa

Juni 28, 2017

GPX Medical AB, ett dotterbolag till GASPOROX, har erhållit besked från den Europeiska patentmyndigheten (EPO) att de avser bevilja dotterbolagets patent beträffade mätning av gas i kroppen med hjälp av laserljus. 

Läs pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Gasporox AB (publ)

May 23, 2017

Läs pressmeddelandet

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017

May 16, 2017
Stark tillväxt i första kvartalet

Läs pressmeddelande

Gasporox publicerar årsredovisning för 2016

April 28, 2017
Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2016 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se 

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller Europapatent för sin laser-teknik avseende flexibla förpackningar

Den europeiska patentmyndigheten EPO har beviljat Bolagets patentansökan avseende metod för mätning av gaskoncentrationen i flexibla förpackningar

Läs pressmeddelande

 

Kallelse till årsstämma i Gasporox AB (publ)

April 20, 2017
Aktieägarna i Gasporox AB (publ), 556678-0093, kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 maj 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund, med insläpp för registrering från kl. 15.30.

Läs pressmeddelande

 

Gasporox publicerar nyhetsbrev

April 11, 2017
GASPOROX publicerar idag ett nyhetsbrev på bolagets hemsida www.gasporox.se.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2016

February 21, 2017
Försäljningstillväxt i fjärde kvartalet och stark orderstock säkerställd inför 2017

Läs pressmeddelande

Dotterbolaget GPX Medicals finansiering säkerställd

February 17, 2017
GASPOROX har nu säkerställt att dotterbolaget GPX Medical AB kan utveckla tekniken GASMAS för medicinska tillämpningar i enlighet med vad som presenterades i det memorandum (https://static1.squarespace.com/static/50b483a9e4b05eacaf71c680/t/57e38ecc37c581fc11518e70/1474531024863/IM-Gasporox_webb-kopia.pdf) som publicerades i samband med Gasporox noteringsemission. GPX Medical har nu egen finansiell styrka att genomföra utvecklingsprojektet Neo-lung utan att belasta Gasporox kassa.

Läs pressmeddelande

GASPOROX valberedning utsedd inför årsstämman 2017

January 23, 2017
Inför årsstämman den 22 maj 2017 har en valberedning satts samman bestående av tre ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den siste december 2016.

Läs pressmeddelande

GASPOROX rekryterar Chief Technology Officer

December 20, 2016
GASPOROX har rekryterat Mikael Sebesta till den nyinrättade tjänsten som Chief Technology Officer (CTO). Han kommer närmast från en tjänst som R&D-chef på Phase Holographic Imaging, ett bolag verksamt inom laserteknik och där Mikael var en av medgrundarna.

Läs pressmeddelande

 

GASPOROX erhåller order på 1,9 MSEK som avser tidigare avtalad minimivolym för 2017

November 30, 2016

I oktober 2016 tecknade Gasporox ett femårigt leveransavtal där kunden erhållit exklusivitet för ett klart avgränsat användningsområde. Exklusiviteten är villkorad av årliga minimivolymer. Den erhållna ordern om 1,9 MSEK avser de avtalade minimivolymerna för 2017 och beräknas levereras under tredje kvartalet 2017.

Läs pressmeddelande

GASPOROX anställer försäljningschef

November 17, 2016

GASPOROX har rekryterat Janita Ericsson till tjänsten som försäljningschef. Janita har en lång internationell erfarenhet inom teknisk försäljning av bl.a. optik och laser. Med hennes bakgrund och erfarenhet förstärks bolagets sälj- och marknadsorganisation och innebär att Gasporox marknadsaktiviteter ytterligare intensifieras.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2016

November 08, 2016

Stort intresse när GASPOROX noterades på Nasdaq First North Stockholm

Läs pressmeddelande

 

SafetyPack-projektet avslutat med stor framgång

November 04, 2016

I måndags, den 31 oktober 2016, avslutades det av EU delfinansierade 3-åriga SafetyPack-projektet där Gasporox ingår som en av tio partners. Projektets mål var att utveckla inlinesystem och validera den oförstörande lasertekniken som kan mäta gassammansättningen inuti förslutna förpackningar direkt på produktionslinjen utan att produkten tas bort från förpackningslinjen.

Läs pressmeddelande

GASPOROX ingår femårigt exklusivt leveransavtal och erhåller en första order om 1,7 MSEK

Oktober 31, 2016

Gasporox har ingått ett femårigt leveransavtal där kunden erhållit exklusivitet för ett klart avgränsat användningsområde. Exklusiviteten är villkorad av att kunden beställer viss årlig minimivolym under avtalsperioden. De avtalade minimivolymerna estimeras generera en total försäljning i intervallet 10 MSEK till 12 MSEK under en femårsperiod. Minimivolymen för 2016 har beställts med ett ordervärde om 1,7 MSEK och beräknas vara slutlevererade under första kvartalet 2017.

Läs pressmeddelande

Första dag för handel i GASPOROX aktie på Nasdaq First North

Oktober 25, 2016

Efter en framgångsrik och kraftigt övertecknad emission om 15,3 MSEK som tillförde Gasporox över 1 100 nya aktieägare inleds idag, den 25 oktober 2016, handeln med bolagets aktie på Nasdaq First North Stockholm.

Läs pressmeddelande

GASPOROX tecknar exklusivt leveransavtal och licensavtal med FT Systems

Oktober 24, 2016

Gasporox har tecknat ett femårigt leveransavtal där FT Systems erhåller exklusivitet inom marknaden brödprodukter packade i flexibla förpackningar. Enligt avtalet skall FT Systems, för att behålla sin exklusivitet, beställa en årlig minimivolym som under avtalsperioden estimeras generera cirka 4,5 MSEK i försäljning. Minimivolymen är lägre de två första åren för att sedan växa de tre sista åren. Första leverans beräknas ske under 2017.

Läs pressmeddelande

 

GASPOROX godkänt för notering på Nasdaq First North Stockholm samt offentliggör bolagsbeskrivning

Oktober 20, 2016

Gasporox AB (publ) har uppfyllt kraven för notering på Nasdaq First North Stockholm och marknadsplatsen har nu lämnat sitt formella godkännande till bolaget. Första dag för handel i Gasporox aktie beräknas bli den 25 oktober 2016.

Läs pressmeddelande

GASPOROX emission kraftigt övertecknad

September 28, 2016

Den 23 september 2016 avslutades teckningstiden i Gasporox nyemission inför notering på Nasdaq First North Stockholm. Emissionen tecknades, inklusive teckningsåtagare, till cirka 76,3 MSEK. Emissionsbeloppet uppgår till 15,3 MSEK, d.v.s. en teckningsgrad på 500 procent. Gasporox tillförs genom emissionen över 1 100 nya aktieägare. Avräkningsnotor planeras skickas ut i slutet av denna vecka.

Läs pressmeddelande

Analyst Group publicerar analys av GASPOROX inför notering på First North

September 14, 2016

Idag, den 14 september, 2016, har Analyst Group publicerat en analys av Gasporox som finns tillgänglig på www.analystgroup.se . Gasporox genomför just nu en fullt säkerställd emission om 15,3 MSEK inför en notering på Nasdaq First North Stockholm. Teckningstiden löper till och med den 23 september 2016. Fullständig information om emissionens finns på emissionens hemsida .

Läs pressmeddelande

 

GASPOROX emission inför notering på Nasdaq First North inleds idag

September 12, 2016

Idag den 12 september 2016, inleds teckningstiden i Gasporox AB:s emission inför planerad notering på Nasdaq First North Stockholm. Teckningstiden löper till och med den 23 september 2016. Emissionen uppgår till högst 15,3 MSEK och här fullt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Fullständig information om emissionen finns på emissionens hemsida .

Läs pressmeddelande

GASPOROX genomför nyemission inför notering på Nasdaq First North

September 08, 2016

Gasporox AB (publ) genomför, inför notering på Nasdaq First North, en nyemission om högst 15 300 000 SEK. Emissionsbeloppet är fullt säkerställt genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Teckningstiden löper under perioden 12 september till 23 september 2016. Teckningskursen är 9,00 SEK per aktie. Bolaget värderas till cirka 25,8 MSEK (pre-money). 

Läs pressmeddelande