GASPOROX styrelse består av fyra ledamöter valda på GASPOROX årsstämma 21 maj 2018. 

Tore Gimse, född 1963

Invald 2016. Styrelseordförande sedan 2016. 

VD för Norsk Elektro Optikk AS.

Styrelseordförande i NEO Subsea AS, NEO Lund och GPX Medical. Styrelseledamot i NEO Holding, NEO Monitors och Irma Salo og Tycho Jägers stiftelse.

Aktieinnehav: 0 aktier.

 

Anneli Friberg, född 1973.
Invald 2017.

Affärsområdeschef på Software Point AB.

Aktieinnehav: 0 aktier.

 

Annika Olsson, född 1962.
Invald 2011. 

Professor i förpackningslogistik vid Lunds Universitet.

Styrelseledamot i Packbridge AB.

Aktieinnehav: 18 333 aktier.

Per Nyström, född 1956.
Invald 2015.

VD I Nysco AB. Executive Advisor till Accent Equity Partners. Medlem i Styrelsepoolen, ett nätverk för professionella styrelseledamöter.

Styrelseordförande i Blentagruppen AB och samtliga i gruppen ingående bolag. Styrelseledamot i Ae4 2012 Holding AB och Nysco AB.

Aktieinnehav: 26 282 aktier.

Märta Lewander Xu, född 1981
VD sedan 2015.

VD GASPOROX AB. Tidigare CTO på GASPOROX.

Aktieinnehav: 141 000 aktier.

Teckningsoptioner: 25 000 optioner.