GASPOROX styrelse består av fyra ledamöter valda på GASPOROX årsstämma 22 maj 2017. 

Tore Gimse, född 1963

Invald 2016. Styrelseordförande sedan 2016. 

VD för Norsk Elektro Optikk AS.

Styrelseordförande i NEO Subsea AS, NEO Lund och GPX Medical. Styrelseledamot i NEO Holding, NEO Monitors och Irma Salo og Tycho Jägers stiftelse.

Aktieinnehav: 0 aktier.

 

Anneli Friberg, född 1973.
Invald 2017.

Affärsområdeschef på Software Point AB.

Aktieinnehav: 0 aktier.

 

Annika Olsson, född 1962.
Invald 2011. 

Professor i förpackningslogistik vid Lunds Universitet.

Styrelseledamot i Packbridge AB.

Aktieinnehav: 18 333 aktier.

 

Per Nyström, född 1956.
Invald 2015.

VD Å & R Carton Lund AB.

Styrelseordförande i Blentagruppen AB samt bolag inom ÅR Packaging Group. Styrelseledamot i ÅR Packaging AB, Ae4 2012 Holding AB, Flextrus Group AB, Nysco AB.

Aktieinnehav: 10 226 aktier.

 

Märta Lewander Xu, född 1981
VD sedan 2015.

VD GASPOROX AB. Tidigare CTO på GASPOROX.

Aktieinnehav: 103 400 aktier.