Marknad

Gasporox erbjuder automatiserade kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär, s.k. MAP-förpackningar.

Konsumenter köper allt mer färska, förädlade produkter och önskar lång hållbarhet utan konserveringsmedel. Livsmedelsindustrin vill öka sin volymtillverkning och öka sin export. För att förlänga hållbarheten förpackas en stor del av färska och förädlade livsmedel samt läkemedel idag i skyddande förpackningar med modifierad gas (MAP). Mängden produkter som förpackas i MAP-gas ökar dagligen. Bara livsmedelsindustrin uppskattas producera 2 miljarder MAP-förpackningar varje år med en årlig tillväxttakt på 2-7%. Antalet befintliga förpackningslinjer som Gasporox sensorer kan integreras i uppskattas till 100 000 och ökar årligen med cirka 5-10 tusen nya linjer.

Kvalitetskontroll

Sammansättningen av MAP-gasen i förpackningen är kritisk för produktens hållbarhet och producenterna behöver därför kvalitetssäkra gasens sammansättning i förpackningsprocessen.

Den befintliga metoden på marknaden för kvalitetskontroll utgörs av manuella och förstörande stickprov. Manuella stickprov är: 

  •  en långsam och personalintensiv metod
  • en begränsad kvalitetskontroll av ett fåtal förpackningar
  • en metod som punkterar förpackningen - hög kassation/ ompackning

Det är en ineffektiv metod som leder till högre kostnader för producenten. 

Gasporox erbjudande

Med sin patenterade teknik erbjuder Gasporox produkter fullständig, kostnadseffektiv och oförstörande kvalitetskontroll av MAP-förpackningar. Bolaget har utvecklat lasersensorer vilka integreras i producenternas förpackningslinjer. Sensorns laserljus lyser genom förpackningen och säkerställer att gasens sammansättning är korrekt. Integrerade sensorer i förpackningslinjen ger:

  • helautomatiserad och integrerad kvalitetskontroll
  • 100 % kvalitetskontroll då alla förpackningar kontrolleras
  • mindre kassation då inga förpackningar punkteras

Gasporox kunder utgörs i första hand av tillverkarna av förpackningslinjer samt producenter av livsmedel och läkemedel.