Marknad

Gasporox erbjuder automatiserade kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär, s.k. MAP-förpackningar.

Konsumenter köper allt mer färska, förädlade produkter och önskar lång hållbarhet utan konserveringsmedel. Livsmedelsindustrin vill öka sin volymtillverkning och öka sin export. För att förlänga hållbarheten förpackas en stor del av färska och förädlade livsmedel samt läkemedel idag i skyddande förpackningar med modifierad gas (MAP). Mängden produkter som förpackas i MAP-gas ökar dagligen. Bara livsmedelsindustrin uppskattas producera 2 miljarder MAP-förpackningar varje år med en årlig tillväxttakt på 2-7%. Antalet befintliga förpackningslinjer som Gasporox sensorer kan integreras i uppskattas till 100 000 och ökar årligen med cirka 5-10 tusen nya linjer.

Kvalitetskontroll

Sammansättningen av MAP-gasen i förpackningen är kritisk för produktens hållbarhet och producenterna behöver därför kvalitetssäkra gasens sammansättning i förpackningsprocessen.

Den befintliga metoden på marknaden för kvalitetskontroll utgörs av manuella och förstörande stickprov. Manuella stickprov är: 

  •  en långsam och personalintensiv metod
  • en begränsad kvalitetskontroll av ett fåtal förpackningar
  • en metod som punkterar förpackningen - hög kassation/ ompackning

Det är en ineffektiv metod som leder till högre kostnader för producenten. 

Gasporox erbjudande

Med sin patenterade teknik erbjuder Gasporox produkter fullständig, kostnadseffektiv och oförstörande kvalitetskontroll av MAP-förpackningar. Bolaget har utvecklat lasersensorer vilka integreras i producenternas förpackningslinjer. Sensorns laserljus lyser genom förpackningen och säkerställer att gasens sammansättning är korrekt. Integrerade sensorer i förpackningslinjen ger:

  • helautomatiserad och integrerad kvalitetskontroll
  • 100 % kvalitetskontroll då alla förpackningar kontrolleras
  • mindre kassation då inga förpackningar punkteras

Gasporox kunder utgörs i första hand av tillverkarna av förpackningslinjer samt producenter av livsmedel och läkemedel.

Gasporox mål är att varje förpackning som packas med särskild gasmix, så kallad skyddande atmosfär, ska ha kontrollerats med en Gasporox-sensor direkt på produktionslinjen, precis lika självklart som att alla förpackningar har vägts av en våg på produktionslinjen.

Styrelse & Ledning

GASPOROX styrelse består av fem ledamöter valda på GASPOROX årsstämma 19 maj 2021.

GASPOROX ledning består av Märta Lewander Xu som är VD för bolaget.

Per Nyström, född 1956.

Styrelseledamot sedan 2015 och Styrelseordförande sedan oktober 2020.

Utbildad Civilekonom vid Lunds Universitet.

Arbetar på konsultbasis med industriell rådgivning till bolag i tillväxt- och förändringsfas. Formerna för engagemang kan vara såväl fast engagemang till ägare och/eller VD som mer formella styrelseuppdrag. Aktiv i Styrelsepoolen, ett nätverk för professionella styrelseledamöter.

Styrelseledamot i Gasporox AB, Lunicore AB och Nysco AB. Styrelseordförande i Cyclicor AB och SWT Paper AB. Ett antal industriella rådgivningsuppdrag.

(O)beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, (o)beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav: 44 541 aktier.

Christer Fåhraeus, född 1965.
Invald 2020.

Christer Fåhraeus, född 1965, är utbildad Medicine doktor, Civilingenjör, Fil kand och Med kand och har idag en befattning som VD för EQL Pharma. Christer Fåhraeus har bred och betydande erfarenhet av bolagsutveckling och varit med och startat företag som Cellavision, Flatfrog, EQL Pharma, Precise Biometrics, och Anoto, samt framgångsrikt börsintroducerat flera företag.

Christer är beroende i förhållande till en av bolagets större ägare, Fårö Capital AB.

Aktieinnehav: 1 074 367 genom Fårö Capital AB

Annika Olsson, född 1962.

Invald 2011.

Annika Olsson är professor i förpackningslogistik vid Lunds Universitet. Hennes forskningsområde är förpackningsinnovation och förpackningsdesign för hållbara försörjningskedjor. Annika Olsson är en av innovatörerna av Gasporox teknik. Förutom forskning har Annika Olsson även gedigen erfarenhet av från förpacknings- och livsmedelsindustrin. Annika Olsson är också rektor för Campus Helsingborg vid Lunds Universitet, samt styrelseledamot i Packbridge AB och i Lunicore AB.

Annika är (o)beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, (o)beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav: 23 133 aktier.

Henrik Herlin, född 1971.

Invald 2019.

Bachelor degree in industrial Economics and Engineering.

System & Products Director inom AR Packaging AB där han framgångsrikt leder och ansvarar för internationell försäljning, product management samt strategisk implementering av nya långsiktiga affärer.

Henrik sitter även i ledningen för AR Packaging och har lång international erfarenhet inom komplex systemförsäljning.

Henrik är (o)beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, (o)beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav: Inga aktier.

Jan Erik Smith, född 1985

Styrelseledamot sedan 2021.

Jan Erik har en masterutbildning i företagsekonomi vid Lunds Universitet och har idag en befattning som International Sales Manager vid ABIGO Medical AB. Han har djupa kunskaper och bred erfarenhet inom de kommersiella frågorna för läkemedels- och livsmedelsindustrin. Jan Erik är också styrelseledamot i Gobia Enterprises AB.

Jan Erik är beroende i förhållande till en av bolagets större ägare, Gobia Enterprises AB.

Aktieinnehav: 21 400 aktier privat. Gobia Enterprises AB har 1 122 126 aktier.

Märta Lewander Xu, född 1981

VD sedan 2015.

Märta Lewander Xu har en bakgrund inom forskning och är en av innovatörerna av Gasporox teknik. Hennes doktorsarbete var inriktat på Gasporox teknik mot tillämpningarna medicinsk teknik och förpackningsanalys. Hennes forskning hade en särskild innovationsdriven inriktning, vilken hon fortsatt utveckla i sina roller på Gasporox. Märta Lewander Xu har en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik och en lärarexamen i matematik och fysik. Märta har en stor kunskap inom laserspektroskopi och produktutveckling. Märta var CTO på Gasporox 2011-2014 och tillträdde som VD i januari 2015.

Styrelseordförande i GPX Medical AB (publ), styrelseledamot i BeammWave AB, Serstech AB samt Inscientia AB. Därtill suppleant i CxTx AB samt i Lund Laser Centre vid Lunds universitet.

Aktieinnehav: 101 676 aktier.

Teckningsoptioner: 25 000 optioner.