• 2019-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018
  • 2019-05-02  DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2019
  • 2019-05-20  ÅRSSTÄMMA 2019
  • 2019-08-20  DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2019
  • 2019-11-04  DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2019
  • 2020-02-20  BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019