Gasporox finns nu på Instagram, Facebook och LinkedIn, följ oss, interagera med oss och berätta vad ni vill se mer av för att lära känna bolaget utöver rapporter och pressmeddelanden. #gasporox

 

Pressmeddelanden

Marknaden breddas – VD förklarar i senaste investerarbrevet

September 16, 2021

I höstens första investerarbrev intervjuas VD Märta Lewander Xu om hennes syn på läkemedelsmarknaden i samband med att bolagets exklusivitet nu gått ut.

Läs pressmeddelande

Gasporox anlitar ABG som likviditetsgarant

September 9, 2021

Gasporox AB (publ) har utsett ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin börjar löpa från och med 2021-09-20.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2021

Aug 31, 2021

Delårsrapport januari - juni 2021

Fokus på uppbyggnad av återförsäljarnätverk och läkemedelspositionering  

Läs pressmeddelande och rapporten

Gasporox publicerar investerarbrev

Juni 23, 2021

I detta investerarbrev skickar VD och styrelseordförande med en hälsning, vi berättar om vårt senaste tillskott till säljteamet, mässaktiviteter och förlansering av GPX1500 Film Food.

Läs pressmeddelandet

Gasporox presenterar på BioStock Life Science Summit 26 maj

Maj 24, 2021

Gasporox presenterar på BioStock Life Science Summit 26 maj.

Läs pressmeddelandet

Kommuniké från årsstämma i Gasporox AB (publ)

Maj 19, 2021

Stämmokommuniké från Gasporox årsstämma.

Läs pressmeddelandet

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2021

Maj 6, 2021

Delårsrapport jan-mar 2021 - Stabil utveckling med fortsatt fokus på läkemedelsmarknaden.

Läs pressmeddelande och rapporten

Gasporox bjuder in till presentation av delårsrapport jan-mar 2021

Maj 4, 2021

Gasporox bjuder in till presentation av delårsrapport jan-mar 2021. Se presentationen 6 maj klockan 10.00 här.

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar årsredovisning för 2020

April 7, 2021

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se samt som bilaga till detta pressmeddelande.

Läs pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i GASPOROX AB (publ)

April 7, 2021

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678–0093, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Med hänsyn till den rådande situationen med spridning av det virus som orsakar covid-19 och gällande myndighetsföreskrifter kommer bolagsstämman med stöd av tillfälliga lagregler genomföras genom poströstning. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Gasporox välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs i nedan pressmeddelande.

Läs pressmeddelande

Gasporox erhåller 1,4 MSEK av Vinnova för att skapa ny standardmetod för läkemedelsampuller

Mars 11, 2021

Gasporox har fått besked från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova att de ger bidragsstöd för projektet ”GALDI” om läcktestning av läkemedelsförpackningen ampuller. Projektet syftar till att bygga ett system för 100% inspektion i produktionslinjen på ampuller. Dagens tekniker är riskfyllda och opraktiska och Gasporox bedömer därför att det finns ett behov på marknaden för sin stabila, säkra och smidiga teknik. Projektets totala budget är på 2,8 MSEK varav Gasporox erhåller 1,4 MSEK i bidrag från Vinnova.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2020

Februari 18, 2021

Årlig omsättning upp 21%.

Fjärde kvartalet – Försäljningsmässigt det starkaste kvartalet i bolagets historia

Läs pressmeddelande och bokslutskommuniké

Gasporox bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2020

Februari 16, 2021

Gasporox bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2020

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

December 18, 2020

GASPOROX publicerar ett investerarbrev.

Läs pressmeddelande

Ändring i styrelsen

December 16, 2020

Gasporox styrelseledamot Tore Gimse har meddelat bolaget att han lämnar styrelsen. Styrelsen har beslutat att adjungera Jan-Erik Smith, en av ägarna bakom Gobia Enterprises AB, till styrelsen fram till nästa bolagsstämma i maj 2021.

Läs pressmeddelande

Gasporox erhåller innovationsbidrag om 4,8 MSEK i Eurostarsanslag

December 14, 2020

Gasporox har blivit topprankad och fått besked från Eurostars om ett beviljat anslag om 4,8 MSEK för projektet GAINFUL, som syftar till att utveckla ett handhållet instrument för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. En ny innovativ laseranalysator ska utvecklas tillsammans med Norsk Elektro Optikk och Nanoplus, som är medsökande. Ansökan rankas som nr 7 av totalt 533 sökande. Projektet löper under 3 år med total budget om ca 28 MSEK, där totalt anslag är ca 14,3 MSEK och Gasporox erhåller ca 4,8 MSEK.

Läs pressmeddelande

Gasporox får patent i USA för kontroll av trågförpackningar

December 10, 2020

Gasporox har fått besked från den amerikanska patentmyndigheten (USPTO) att de avser godkänna Gasporox patentansökan avseende bolagets unika metod för att mäta gasinnehållet i trågförpackningar med skyddad atmosfär.

Läs pressmeddelande

Valberedningen i Gasporox utsedd

December 7, 2020

Gasporox valberedning har utsetts och består av bolagets tre största ägare.

Läs pressmeddelande

Ordförande och ledamot förvärvar aktier av VD

December 3, 2020

Flera styrelseledamöter har ökat sitt innehav i Gasporox genom förvärv av aktier i en transaktion utanför börsen.

Läs pressmeddelande

Gasporox erhåller order om 3,6 MSEK som avser tidigare avtalad volym för 2021

December 1, 2020

Gasporox tecknade under 2016 ett globalt leveransavtal tillsammans med en samarbetspartner i centrala Europa vilka är specialister på läkemedelsinspektion. Gasporox har nu under detta avtal, fått en order om 3,6 MSEK för leverans under 2021.

Läs pressmeddelande

Gasporox live idag på Stora Aktiedagen Digitalt

November 30, 2020

Idag, den 30 november 2020, medverkar Gasporox på Aktiespararnas Stora Aktiedagen Digital. VD Märta Lewander Xu presenterar Gasporox klockan 10.30-11.00. Presentationen kommer att fokusera på planen för 2021 och bolagets spännande satsning på läkemedelskontroll samt om bolagets intressanta produkter och marknaderna för dessa. Presentationen streamas live på www.aktiespararna.se/tv/live och kommer även i efterhand att vara tillgänglig på Gasporox hemsida, www.gasporox.se/investors-se.

Läs pressmeddelande

Gasporox publicerar investerarbrev

November 23, 2020

I detta nummer får ni läsa en intervju med nytillträdda ordföranden Per Nyström och vd Märta Lewander Xu där de berättar bland annat om satsningarna på läkemedelskontroll. Vidare finns en artikel om projektet materialanalys och att detta nu blivit en första produktprototyp samt mer därtill.

Läs pressmeddelande

Gasporox erhåller order på 3,1 MSEK från maskintillverkare inom livsmedelsindustrin

November 16, 2020

Gasporox har tecknat ett uppföljande icke-exklusivt leverantörsavtal med Ishida Europe och erhållit en första order på sensorer till ett totalt värde om 3,1 MSEK. Sensorerna integreras av kunden till automatiserade inspektionssystem för läcktestning av livsmedelsförpackningar för 100% kvalitetskontroll direkt på produktionslinjen.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2020

November 4, 2020

Tredje kvartalet – Pandemipåverkan men framgångsrik lansering av nytt instrument

Läs pressmeddelande och delårsrapport

Per Nyström utsedd till ny styrelseordförande i Gasporox

Oktober 15, 2020

Gasporox styrelseordförande Tore Gimse har meddelat att han på egen begäran avgår som ordförande i Gasporox men sitter kvar som ledamot i styrelsen. Orsaken till beslutet är att han lämnat sina uppdrag i Norsk Elektro Optikk AS som är huvudägare i Gasporox. Styrelsen i Gasporox har utsett Per Nyström, som idag sitter som ledamot i styrelsen, till ny styrelseordförande.

Läs pressmeddelande 

GASPOROX tar in ny strategisk ägare Gobia Enterprises AB – genomför riktad emission om 15,4 MSEK

Oktober 7, 2020

Efter intresse från Gobia Enterprises AB har styrelsen i Gasporox AB (publ) beslutat att genomföra en riktad emission om 15,4 MSEK. Bakom Gobia Enterprises AB står entreprenören Jan G Smith med lång erfarenhet från läkemedelsteknik. Gobia Enterprises AB ses som en strategisk investerare och huvudägare för Gasporox då bolagets uppsatta plan innebär fördjupat fokus mot läkemedelsindustrin.

Läs pressmeddelande 

GASPOROX medverkar idag, den 15 september, på Aktiedagen Digital i Lund

September 15, 2020

Idag den 15 september 2020 är det dags för Aktiespararnas Aktiedag Digital i Lund. VD Märta Lewander Xu presenterar Gasporox klockan 10.00-10.30.

Presentationerna kan streamas live via Aktiespararna och kommer även i efterhand att vara tillgängliga under presentationer.

Läs pressmeddelande 

GASPOROX medverkar den 15 september, på Aktiedagen Digitalt i Lund

September 11, 2020

Den 15 september 2020 är det dags för Aktiespararnas Aktiedag Digital i Lund. VD Märta Lewander Xu presenterar Gasporox klockan 10.00-10.30.

Presentationerna kan streamas live via Aktiespararna och kommer även i efterhand att vara tillgängliga under presentationer.

Läs pressmeddelande 

GASPOROX medverkar idag, den 8 september, på Aktiedagen Digital i Stockholm

September 8, 2020

Idag, den 8 september 2020, medverkar Gasporox på Aktiespararnas Aktiedagen Digital i Stockholm. VD Märta Lewander Xu presenterar Gasporox klockan 10.50-11.20.

Presentationerna kan streamas live via Aktiespararna  och kommer även i efterhand att vara tillgängliga under presentationer.

Läs pressmeddelande 

GASPOROX medverkar på Aktiedagen Digital i Stockholm den 8 september

September 3, 2020

Den 8 september 2020 är det dags för Aktiespararnas Aktiedag Digital i Stockholm. VD Märta Lewander Xu presenterar Gasporox klockan 10.50-11.20.

Deltar du live har du möjlighet att ställa dina frågor till Märta Lewander Xu i samband med frågestunden direkt efter presentationen. Du kan skicka in frågor i förväg eller under presentationen, skicka din fråga till event@aktiespararna.se eller via sms 0705 76 86 89.

Presentationerna kan streamas live via Aktiespararna  och kommer även i efterhand att vara tillgängliga under presentationer.

Läs pressmeddelande 

Gasporox delar idag ut hela sitt innehav om 53,3% i GPX Medical

Augusti 26, 2020

Idag infaller avstämningsdagen för Gasporox AB (publ) utdelning av hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) vilket är 53,3% av aktierna i GPX Medical. Måndagen den 24 augusti 2020 var sista dag för handel i Gasporox aktie för att ta del av utdelningen.

Läs pressmeddelandet

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport april – juni 2020

Augusti 25, 2020

Andra kvartalet – Pandemipåverkan men fortsatt bibehållen intäktsnivå

Läs pressmeddelande                 Läs delårsrapport

Idag är sista dag för handel i Gasporox AB (publ) med rätt till utdelning av aktier i dotterbolaget GPX Medical AB (publ)

Augusti 24, 2020

Gasporox har tidigare meddelat att bolaget delar ut sitt innehav i Bolagets delägda dotterbolag GPX Medical. Idag är sista dag för handel med rätt till utdelning av aktier i GPX Medical.

Läs pressmeddelandet

Gasporox dotterbolag GPX Medical höll 17 augusti 2020 extra bolagsstämma inför notering

Augusti 18, 2020

GPX Medical höll den 17 augusti 2020 en extra bolagsstämma inför den kommande noteringen. Stämman beslutade om emissionsbemyndigande samt en sammanläggning av aktier och därmed även ny bolagsordning. Sammanläggning av aktier sker efter utdelning av Gasporox innehav.

Läs pressmeddelandet

Gasporox AB (publ) informerar om avstämningsdag till 26 augusti 2020 för utdelning av aktier i dotterbolaget GPX Medical AB (publ)

Augusti 13, 2020

Gasporox höll den 16 juli extra bolagsstämma där stämman beslutade att dela ut Bolagets samtliga aktier i Bolagets delägda dotterbolag GPX Medical. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelningen. Styrelsen har idag 13 augusti bestämt att avstämningsdag blir den 26 augusti 2020.

En informationsbroschyr har tagits fram med mer praktisk information rörande utdelningen och om GPX Medical, se nedan.

Läs pressmeddelandet

Informationsbroschyr avseende utdelning av GPX Medical AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Gasporox AB (publ)

Juli 16, 2020

Stämmokommuniké från Gasporox extra bolagsstämma. Stämman beslutade att dela ut Gasporox aktier i GPX Medical.

Läs pressmeddelandet

Protokoll från extra bolagsstämma juli 2020

Gasporox dotterbolag GPX Medical höll 6 juli en extra bolagsstämma inför notering

Juli 7, 2020

Gasporox dotterbolag GPX Medical höll 6 juli en extra bolagsstämma. Det beslutades bland annat om att göra en ny bolagsordning som förbereder bolaget inför notering samt en split som möjliggör för utdelning av aktier från Gasporox.

Läs pressmeddelandet

Kallelse till extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

Juli 2, 2020

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678-0093, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2020 kl. 17.00 på Tellusgatan 13 i Lund. Styrelsens yttranden och revisorsintyg finns under bolagsstyrning.

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

Juni 29, 2020

Gasporox publicerar årets andra investerarbrev.

I detta nummer får ni läsa en sommarhälsning från VD Märta Lewander Xu, kommentarer från Fårö Capital om sitt ökade innehav i Gasporox, ett inlägg från styrelseledamot Per Nyström och mer därtill.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

Gasporox dotterbolag GPX Medical beviljas anslag för utveckling av smart elektroniksystem från Vinnova

Maj 29, 2020

Gasporox dotterbolag GPX Medical beviljas anslag för utveckling av smart elektroniksystem från Vinnova. GPX Medical har tillsammans med samarbetspartnern NEOLund beviljats 1.6 MSEK i anslag av Vinnova för att utveckla ett smart elektroniksystem för dubbelsidig monitorering av lungor med utökad laserelektronik. Projektet startar i augusti 2020 och löper under hela 2021.

Läs pressmeddelandet

Gasporox dotterbolag GPX Medical inleder process för att notera bolaget under hösten 2020

Maj 26, 2020

Gasporox dotterbolag GPX Medical, ägt till 53,3%, har inlett en process för att notera bolaget. Utdelning av Gasporox ägarandel i GPX Medical utvärderas parallellt.

Läs pressmeddelandet

Kommuniké från årsstämma i Gasporox AB (publ)

Maj 4, 2020

Stämmokommuniké från Gasporox årsstämma.

Läs pressmeddelandet

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2020

April 28, 2020

Stabil start på året – Positivt EBITDA för moderbolaget.

Läs pressmeddelande                 Läs delårsrapport

GASPOROX publicerar årsredovisning för 2019

April 8, 2020

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se.

Läs pressmeddelande                   Läs årsredovisningen                    Läs årsredovisningen som uppslag

GASPOROX publicerar investerarbrev

Mars 31, 2020

Gasporox publicerar vårens första investerarbrev.

Du kan läsa bland annat om hur Gasporox bidrar till att uppnå FN:s Agenda 2030 samt besöket hos samarbetspartnern Witt-Gasetechnik.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

Korrigering av kallelse till årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Mars 25, 2020

I kallelse till årsstämman i GASPOROX AB (publ), 556678–0093, publicerad den 25 mars 2020 framgick det felaktigt att avstämningsdag och anmälan till årsstämman är den tisdagen den 28 april. Detta är felaktigt. Korrekt dag för avstämning och anmälan till årsstämman är måndagen den 27 april 2020.

Se uppdaterad kallelse nedan.

Mer information om årsstämman hittar du här.

Läs pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Mars 25, 2020

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678-0093, kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 maj 2020 kl. 16.30 på Clarion Collection Hotell Planetstaden på Dalbyvägen 38 i Lund.

Mer information om årsstämman hittar du här.

Läs pressmeddelande

Gasporox dotterbolag GPX Medical presenterade på Life Science-dagen 4 mars

Mars 4, 2020

Idag, den 4 mars 2020, medverkar Gasporox dotterbolag GPX Medical på Life Science-dagen i Göteborg. VD Hanna Sjöström presenterade GPX Medical klockan 11.15. Hela eventet sänds live på http://www.lifesciencedagen.se/ och GPX Medicals presentation kommer även i efterhand att vara tillgänglig på GPX Medicals hemsida, http://gpxmedical.se/.

Läs pressmeddelande 

GASPOROX erhåller tilläggsorder om 350 000 som avser tidigare order för 2020

Mars 2, 2020

Gasporox fick i december (pressmeddelande 2019-12-04) en order på 3,7 MSEK för leverans under 2020. Denna ordern har nu kompletterats med en tilläggsorder om drygt 350 000 SEK för leverans under 2020. Tilläggsordern avser ett utökat samarbete för en instrumentsatsning som kunden gör.

Läs pressmeddelande  Läs pressmeddelande från 2019-12-04

GASPOROX AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2019

Februari 25, 2020

Årlig omsättning upp 62%.

Läs pressmeddelande             Läs bokslutskommuniké

Årsstämma 2020 och valberedningen utsedd

Januari 24, 2020

Årsstämma 2020 i Gasporox AB (publ) kommer hållas måndagen den 4 maj 2020, kl. 16.30 i bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund.

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller order om ca 850 000 SEK från japansk samarbetspartner

Januari 8, 2020

Gasporox har under flera år haft ett samarbete med en aktör på den japanska marknaden för livsmedelsinspektion. Gasporox har nu fått en order från denna aktör om ca 850 000 SEK för leverans under 2020.

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

December 19, 2019

Gasporox publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Du kan läsa bl.a. en julhälsning från teamet på Gasporox, om mässor bolaget ställts ut på samt om hur bageriprodukter packas för bättre hållbarhet.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

Kommuniké från extra bolagsstämma i Gasporox AB (publ)

December 10, 2019

Stämmokommuniké från Gasporox extra bolagsstämma.

Läs pressmeddelandet

Protokoll från extra bolagsstämma december 2019

Komplettering: GASPOROX erhåller order om 3,7 MSEK som avser tidigare avtalad volym för 2020

December 4, 2019

Kompletteringen avser identiteten på motparten i leveransavtalet

Gasporox tecknade under 2016 ett globalt leveransavtal tillsammans med en samarbetspartner i centrala Europa vilka är specialister på läkemedelsinspektion. Gasporox har nu under detta avtal, fått en order om 3,7 MSEK för leverans under 2020.

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller order om 3,7 MSEK som avser tidigare avtalad volym för 2020

December 4, 2019

Gasporox tecknade under 2016 ett globalt leveransavtal tillsammans med en samarbetspartner i centrala Europa vilka är specialister på läkemedelsinspektion. Gasporox har nu under detta avtal, fått en order om 3,7 MSEK för leverans under 2020.

Läs pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

November 26, 2019

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678-0093, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 december 2019 kl. 18.00 på Maskinvägen 1 i Lund.

Läs pressmeddelande

GASPOROX tar in 14 MSEK – Fårö Capital ny strategisk ägare

November 25, 2019

Efter förfrågan från Fårö Capital har styrelsen i Gasporox AB (publ) beslutat att genomföra en riktad emission med stöd av bemyndigandet från årsstämman i maj 2019, samt att kalla till en extra bolagsstämma för att göra ytterligare en riktad emission. Bägge emissionerna riktas till Christer Fåhraeus bolag Fårö Capital AB och Fårö Capitals investeringschef Emanuel Eriksson. Sammanlagt kommer bolaget, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att emittera 1 246 806 aktier till ett värde av 13 715 kSEK före emissionskostnader.

Läs pressmeddelande

GASPOROX och GPX Medical medverkar idag, den 4 november, på Stora Aktiedagen i Göteborg

November 4, 2019

Idag, den 4 november 2019, medverkar Gasporox och dotterbolaget GPX Medical på Aktiespararnas Stora Aktiedag i Göteborg. VD Märta Lewander Xu presenterar Gasporox klockan 12.10-12.40 och dotterbolagets VD Hanna Sjöström presenterar GPX Medical klockan 14.10-14.40, båda i sal G2.

Presentationerna kan streamas live via Aktiespararna  och kommer även i efterhand att vara tillgängliga på Gasporox Investerarsida.

Läs pressmeddelande 

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2019

November 4, 2019

Moderbolaget Gasporox når positivt rörelseresultat i kvartalet. 

Läs pressmeddelande                 Läs delårsrapport

Gasporox och dotterbolaget GPX Medical medverkar på Stora Aktiedagen i Göteborg den 4 november

Oktober 22, 2019

Den 4 november 2019 är det dags för Aktiespararnas Stora Aktiedag på Svenska Mässan i Göteborg. Samma dag släpper Gasporox delårsrapport för tredje kvartalet. Både Gasporox och GPX Medical medverkar vid eventet. VD Märta Lewander Xu presenterar Gasporox klockan 12.10-12.40 och dotterbolagets VD Hanna Sjöström presenterar GPX Medical klockan 14.10-14.40. Presentationerna kan streamas live via Aktiespararna  och kommer även i efterhand att vara tillgängliga på Gasporox Investerarsida.

Läs pressmeddelande 

GASPOROX dotterbolag GPX Medical antaget till PWC prestigefyllda utvecklingsprogram samt till ledande Life Science inkubator, SmiLe Incubator

Oktober 21, 2019

Medicinteknikbolaget GPX Medical har blivit utvalt att få delta i det tio veckor långa prestigefyllda ”PwC Scale – Life Sciences programme” som ett av sex europeiska bolag. Bolaget har också antagits till SmiLe Incubator och kommer få stöd att kommersialisera sitt instrument för 24h monitorering av lungorna hos för tidigt födda barn.

Läs pressmeddelande

Kommuniké från extra bolagsstämma i Gasporox AB (publ)

Oktober 11, 2019

Stämmokommuniké från Gasporox extra bolagsstämma.

Läs pressmeddelandet

GASPOROX publicerar investerarbrev

September 27, 2019

Gasporox publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs bl.a. en intervju med nytillträdda styrelseledamoten Henrik Herlin och hur han ser på sin roll i styrelsen. Investerarbrevet bjuder även på en uppdatering från GPX Medical som utvecklas snabbt samt en special om läcktestning och hur Gasporox samarbetar med en dryckesaktör i ett projekt för labsystem.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

Kallelse till extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

September 27, 2019

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678-0093, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 oktober 2019 kl. 11.30 på Maskinvägen 1 i Lund.

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller patent i Japan för att mäta gaskoncentrationen i flexibla förpackningar

Augusti 27, 2019

Gasporox har fått besked från det Japanska patentverket (JPO) att myndigheten avser att bevilja bolagets japanska patentansökan avseende en inspektionsmetod för flexibla förpackningar. Detta är del den process som patentansökan genomgår med beviljande i respektive land och bolaget har redan beviljats patent för dess ursprungsansökan i Europa och USA.

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller patent i USA för att mäta gaskoncentrationen i flexibla förpackningar

Augusti 21, 2019

Gasporox har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att myndigheten avser att bevilja bolagets amerikanska patentansökan avseende metod för att mäta gaskoncentration i flexibla förpackningar. Med flexibla förpackningar menas förpackningar av flexibel laminat eller plastfil, såsom påsar. Gasporox har tidigare i år även beviljats patentet från den europeiska patentmyndigheten (EPO) avseende denna ansökan.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2019

Augusti 20, 2019

Fortsatt positiv försäljningsutveckling

Läs pressmeddelande                 Läs delårsrapport

GASPOROX erhåller Europapatent avseende kontrollmetod för trågförpackningar

Augusti 19, 2019

Gasporox har fått besked från den europeiska patentmyndigheten (EPO) att de avser godkänna Gasporox patentansökan avseende bolagets unika metod för att mäta gasinnehållet i trågförpackningar med skyddad atmosfär.

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

Juni 25, 2019

Gasporox publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs bl.a. en sommarhälsning från VD Märta Lewander Xu och om hur laserteknologin blivit en rekommenderad standard för läkemedelsinspektion samt lite svar på frågor vi fått från investerare.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

GASPOROX erhåller en order om 2,6 MSEK från maskintillverkare inom livsmedelsindustrin

Juni 13, 2019

Gasporox tecknade i maj 2019 ett avtal med en maskintillverkare angående försäljning av LeakSpect-sensorer. Dessa integreras av kunden i automatiserade inspektionssystem för läcktestning av livsmedelsförpackningar. Avtalet var villkorat lyckosamma fabriks-tester, vilka nu är godkända och maskintillverkaren har nu lagt en fast order om 2.6 MSEK för leveranser under tredje kvartalet 2019.

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller Europapatent för att mäta gaskoncentration i flexibla förpackningar

Maj 28, 2019

Gasporox har fått besked från den europeiska patentmyndigheten (EPO) att myndigheten avser att bevilja bolagets europeiska patentansökan avseende metod för att mäta gaskoncentration i flexibla förpackningar.

Läs pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Gasporox AB (publ)

Maj 20, 2019

Stämmokommuniké från Gasporox årsstämma.

Läs pressmeddelandet

GASPOROX medverkar idag, den 14 maj, på Aktiedagen i Stockholm

Maj 14, 2019

Idag, den 14 maj 2019, medverkar Gasporox på Aktiespararnas Aktiedag på Operaterrassen i Stockholm. Gasporox verksamhet presenteras av VD Märta Lewander Xu klockan 13.10-13.40. Presentationen går att följa live på Aktiespararna och kommer även i efterhand att vara tillgänglig på Gasporox hemsida, Gasporox Investerarsida.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2019

Maj 2, 2019

Starkt första kvartal – Gasporox slår försäljningsrekord

Läs pressmeddelande                 Läs delårsrapport

GPX Medical utser Märta Lewander Xu som ny styrelseordförande och förstärker styrelsen

April 25, 2019

Gasporox dotterbolag GPX Medical höll 24 april årsstämma. Märta Lewander Xu, VD för Gasporox samt styrelseledamot i GPX Medical, valdes till styrelseordförande och Mariann Ödegård valdes in som ny styrelseledamot.

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar årsredovisning för 2018

April 24, 2019

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se.

Läs pressmeddelande                   Läs årsredovisningen                    Läs årsredovisningen som uppslag

Kallelse till årsstämma i GASPOROX AB (publ)

April 17, 2019

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678-0093, kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 maj 2019 kl. 17.00 på Maskinvägen 1 i Lund.

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

Mars 28, 2019

Gasporox publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs bl.a. om att Gasporox VD Märta Lewander Xu presenterar på Aktiedagen i Stockholm den 14 maj, satsningarna på GPX Medical och en förpackningsspecial om fördelarna med att packa kött i skyddad atmosfär.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

GPX Medical, Gasporox dotterbolag, får anslag från Vinnova för utveckling av bihålediagnostik om 1 miljon SEK

Mars 19, 2019

GPX Medical har fått besked från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova att man ger bidragsstöd till ett forskningsprojekt inom området bihålediagnostik.

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller innovationsbidrag om 1 miljon SEK från Vinnova för projekt om materialanalys

Mars 19, 2019

Gasporox har fått besked från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova att de ger bidragsstöd för ett projekt om materialanalys. Projektet syftar till att utvärdera Gasporox teknik för tillämpningsområdet materialanalys.

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller patent i USA för läcktestning i förpackningar

Mars 7, 2019

Gasporox har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att man avser att bevilja bolagets amerikanska patentansökan avseende metod för läcktestning genom att mäta gaskoncentration eller tryck i förpackningar.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2018

Februari 20, 2019

Årets omsättning ökade med 25 procent.

Läs pressmeddelande             Läs bokslutskommuniké

GASPOROX erhåller Sverigepatent tillsammans med Ishida Europe Ltd för sin laserteknik avseende läcktestning av förpackningar

Februari 18, 2019

Den svenska patentmyndigheten PRV har meddelat Gasporox AB (publ.) och Ishida Europe Ltd att man avser att bevilja en gemensam patentansökan avseende metod för läcktestning av förpackningar med skyddande atmosfär.

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller ytterligare order om 800 000 SEK på lasersensorer

Februari 11, 2019

Gasporox har erhållit en order på cirka 800 000 SEK från ett av Europas största inspektionsbolag på läkemedelssidan. Gasporox tecknade under 2016 ett globalt leveransavtal över fem år med exklusivitet för ett väl avgränsat användningsområde. Exklusiviteten är villkorad av årliga minimivolymer. Den erhållna ordern är utöver de avtalade volymerna för 2019, med leverans under våren 2019.

Läs pressmeddelande

GASPOROX förstärker affärsutveckling och investerarrelationer med ny CFO

Februari 7, 2019

Gasporox har förstärkt organisationen med CFO Ulf Sköld.

Läs pressmeddelande

Kraftfull satsning på GASPOROX dotterbolag GPX Medical

Januari 22, 2019

Senaste tiden har Gasporox medicintekniska gren, GPX Medical, haft stora framgångar. Företagets teknik håller hög kvalitet och har resulterat i kliniska tester med en prototyp av ett medicintekniskt instrument för monitorering av lungfunktionen hos prematura barn. Baserat på denna framgång förstärker bolaget nu sin kommersiella satsning med att tillsätta en ny VD, Hanna Sjöström.

Läs pressmeddelande       Kort version av pressmeddelande

Powerful investment in GASPOROX subsidiary GPX Medical, the Board recruits Hanna Sjöström as new CEO from January 28, 2019.

January 22, 2019

Gasporox subsidiary GPX Medical recruits a new CEO to work with GPX Medicals developing- and commercialization phase. Read the press release in english below.

Press release

GASPOROX erhåller Europapatent för läcktestning i förpackningar

Januari 21, 2019

Gasporox har fått besked från den europeiska patentmyndigheten (EPO) att man avser bevilja bolagets patentansökan avseende metod för läcktestning genom mätning inuti förpackningar.

Läs pressmeddelande

Julhälsning VD

December 21, 2018

Gasporox publicerar en julhälsning från VD Märta Lewander Xu.

Läs pressmeddelande

GASPOROX har genomfört Factory Acceptance Test i kundprojekt med goda resultat.

December 19, 2018

Gasporox tecknade i juni 2018 ett avtal för ett projekt gällande materialanalys med leverans i december 2018. Nu har man genomfört tester på systemet som utvecklats under projektet med goda resultat som följd och systemet är efter vissa smärre justeringar redo för leverans till kund.

Läs pressmeddelande

GPX Medical lett EU-projekt fullbordat med stor framgång – konsortiet publicerar gemensamt pressmeddelande.

December 12, 2018

GPX Medical lett EU-projekt fullbordat med stor framgång - konsortiet publicerar gemensamt pressmeddelande.

EU-projektet Neo-Lung för lungdiagnostik hos förtidigt födda spädbarn med laserljus som leds och koordineras av GPX Medical, Gasporox dotterbolag, har färdigställts med gott resultat.

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

December 6, 2018

Gasporox publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs bl.a. om Gasporox nya mätkoncept för tråg, en intervju med styrelseledamoten Per Nyström och nyheter från GPX Medical om bland annat projekten Sinuslight och Neo-Lung.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

GASPOROX erhåller order om 2,7 MSEK som avser tidigare avtalad volym för 2019

December 3, 2018

Gasporox tecknade under 2016 ett globalt leveransavtal över fem år med exklusivitet för ett väl avgränsat användningsområde. Exklusiviteten är villkorad av årliga minimivolymer. Den erhållna ordern om 2,7 MSEK avser de avtalade volymerna för 2019, med leverans under 2019.

Läs pressmeddelande

Årsstämma 2019 och information om valberedningen

November 23, 2018

Årsstämman 2019 i Gasporox AB (publ) kommer hållas måndagen den 20 maj 2019, kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari - september 2018

November 8, 2018

Gasporox AB (publ) meddelar att kvartalsraporten för tredje kvartalet 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.gasporox.se.

Läs pressmeddelande                 Läs delårsrapport

GASPOROX publicerar investerarbrev

Oktober 12, 2018

Gasporox publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs bl.a. om Gasporox två nya produktserier, GasSpect och LeakSpect, mäss- och konferensdeltagande, FachPack och Northern Optics and Photonics, samt GPX Medicals prototyp som nu är redo för tester.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

Kapitaltillskott till GPX Medical AB

September 20, 2018

Gasporox genomför sitt planerade kapitaltillskott till dotterbolaget GPX Medical AB tillsammans med dotterbolagets andra ägare Norsk Elektro Optikk AS. Ägarna investerar totalt 10 MSEK för att finansiera nästa steg i GPX Medical AB:s utveckling inom medicinsk diagnostik.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport april - juni 2018

Augusti 21, 2018

Lyckad företrädesemission

Läs pressmeddelande                 Läs delårsrapport

GASPOROX publicerar investerarbrev

Augusti 3, 2018

Gasporox publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs bl.a. om hur det gick i företrädesemissionen i maj/juni, mässdeltagande, presentationen på Småbolagsdagen samt lite om laserteknologin, GASMAS, som används i Gasporox produkter.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

Gasporox AB: Sista dag för handel med BTA

Juli 10, 2018

I maj/juni 2018 genomförde Gasporox AB (”Gasporox”) en företrädesemission i vilken även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 1 662 408 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 13 juli 2018 och stoppdag är den 17 juli 2018.

Läs pressmeddelande

 

GASPOROX skriver samarbetsavtal med AstraZeneca och erhåller order om 1.5 MSEK

Juni 28, 2018

Gasporox har skrivit samarbetsavtal med AstraZeneca om utveckling av ett speciellt TDLAS-system för laboratorieändamål och erhåller order om 1.5 MSEK.

Läs pressmeddelande

Gasporox AB: Utfall i emission av teckningsoptioner av serie 2018/2021

Juni 21, 2018

På Gasporox AB:s årsstämma den 21 maj 2018 beslutades att införa ett optionsprogram med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktat till bolagets ledande befattningshavare och anställda samt dotterbolaget GPX Medical AB. Optionerna emitteras till ett pris om 2,07 SEK per teckningsoption, förutom de teckningsoptioner som riktas till GPX Medical AB, vilka emitteras vederlagsfritt. Gasporox kan nu meddela att totalt 178 125 teckningsoptioner har tecknats inom ramarna för optionsprogrammet. Gasporox tillförs därmed cirka 230 KSEK.

Läs pressmeddelande

Företrädesemissionen i Gasporox AB övertecknad

Juni 21, 2018

Gasporox AB meddelar idag att bolagets företrädesemission tecknades till cirka 17,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 109,56 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 1.662.408 aktier och Gasporox tillförs cirka 16,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK.

Läs pressmeddelande

GASPOROX medverkade den 11 juni på Småbolagsdagen i Stockholm

Juni 11, 2018, medverkade Gasporox på Aktiespararnas Småbolagsdag på Sheraton Hotel i Stockholm. Gasporox verksamhet presenterades av VD Märta Lewander Xu i sal 1. Presentationen gick att följa live på https://www.aktiespararna.se/tv/live och kommer även i efterhand att vara tillgänglig on-demand.

Läs pressmeddelande                     Se presentationen

Idag inleds teckningstiden i Gasporox AB:s företrädesemission

Maj 31, 2018

Idag, den 31 maj 2018, inleds teckningstiden i Gasporox AB:s (”Gasporox”) företrädesemission. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den 19 juni 2018. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Gasporox cirka 16,3 MSEK före emissionskostnader. Gasporox har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 7,6 MSEK, totalt motsvarande cirka 47 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på Gasporox (www.gasporox.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Läs pressmeddelande                   Läs teaser                 Anmälningssedel

 

Offentliggörande av memorandum inför företrädesemissionen

Maj 29, 2018

GASPOROX AB (publ) (”Gasporox”) offentliggör härmed memorandum inför förestående företrädesemission, vars teckningstid inleds den 31 maj 2018. Memorandum för företrädes-emissionen, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på Gasporox (www.gasporox.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företräde kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Läs pressmeddelande                   Läs memorandum

 

Styreledamot förvärvar aktier i GASPOROX AB

Maj 24, 2018

GASPOROX AB (publ) (”Gasporox”) meddelar att styrelseledamot Per Nyström ökat sitt aktieinnehav i bolaget genom förvärv av totalt 9 226 aktier, motsvarande ett belopp om cirka 108 000 SEK. Nyström ingår även i det konsortium s

Läs pressmeddelandet

 

Kommuniké från årsstämma i Gasporox AB (publ)

Maj 21, 2018

Läs pressmeddelandet

 

GASPOROX publicerar investerarbrev

Maj 8, 2018

Gasporox publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs bl.a. om den föreslagna företrädesemissionen och dess marknadsplan, GPX Medicals styrelse samt lite om bakgrund till, och kunderbjudandet med Gasporox teknik.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2018

Maj 3, 2018

Intensivt kvartal med många strategiska aktiviteter

Läs pressmeddelande                 Läs delårsrapport

GASPOROX publicerar årsredovisning för 2017

April 27, 2018

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2017 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se.

Läs pressmeddelande                   Läs årsredovisningen

GASPOROX dotterbolag GPX Medical förstärker sin styrelse

April 12, 2018

Gasporox dotterbolag GPX Medical höll igår sin årsstämma där Lina Boreson och Stephan Dymling nyvaldes som styrelseledamöter. Det är en förstärkning av styrelsen inför nästa steg i GPX Medical.

Läs pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i GASPOROX AB (publ)

April 12, 2018

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678-0093, kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 maj 2018 kl. 17.00 på bolagets kontor på Maskinvägen 1 i Lund. Notera att detta är en tidigareläggning gentemot tidigare kommunicerat datum för årsstämma.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ): Beslut om företrädesemission

April 11, 2018

Gasporox AB (publ) (”Gasporox”) meddelar idag att styrelsen, villkorat av godkännande vid årsstämma, har beslutat att genomföra en företrädesemission med syfte att finansiera dels utvecklingen av GPX Medicals applikationer inom medicinsk diagnostik och dels vidareutvecklingen av Gasporox teknologi till nya användningsområden, främst läcktestning. Företrädesemissionen omfattar högst 1 662 408 aktier till en teckningskurs om 9,80 SEK per aktie. Fulltecknad nyemission tillför Gasporox totalt cirka 16,3 MSEK före emissionskostnader. Gasporox har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av emissionsbeloppet, med bl.a. bolagets huvudägare Å&R Carton Lund AB och Norsk Elektro Optikk AS och med bolagets ledning och styrelse.

Läs pressmeddelande

GASPOROX förstärker med CFO

Mars 26, 2018

Gasporox förstärker organisationen med Peter Åkerlund som Chief Financial Officer (CFO).

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

Mars 23, 2018

Gasporox publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs bl.a. om OXYBEAM, lanserad GPX1500 av WITT-Gasetechnik, och deltagande vid mässan Anuga FoodTech. Investerarbrevet presenterar även VD Märta Lewander Xu närmare och hennes bild över bolaget.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

GASPOROX vinner offentlig upphandling på Irland

Mars 14, 2018

Gasporox har erhållit bekräftelse från Tyndall Institute, University College Cork, att Gasporox vunnit en offentlig upphandling gällande Gasporox Micro-Lab med dubbelsensor.

Läs pressmeddelande

Den europeiska patentmyndigheten EPO har beviljat Bolagets patentansökan avseende metod för mätning av gaskoncentrationen i flexibla förpackningar

Läs pressmeddelande

GASPOROX skriver försäljningsavtal med WITT-GASETECHNIK för GPX1500

Mars 8, 2018

Gasporox har skrivit avtal med WITT-GASETECHNIK om försäljning och marknadsföring av Gasporox instrument GPX1500.  En första order på ett system har också erhållits och systemet kommer visas på Anuga Food Tech mässan i Köln 20 – 23 mars 2018.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2017

Februari 27, 2018

Årets omsättning mer än dubblerad jämfört med föregående år.

Läs pressmeddelande             Läs bokslutskommuniké

GASPOROX medverkar den 5 mars på Aktiedagen i Stockholm

Februari 21, 2018

Den 5 mars 2018 medverkar Gasporox på Aktiespararnas Aktiedag på Operaterrassen i Stockholm. Gasporox verksamhet presenteras av VD Märta Lewander Xu kl. 17.00. Presentationen går att följa live på https://www.aktiespararna.se/tv/live kommer i efterhand även vara tillgänglig on-demand på bolagets hemsida.

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller order på 550 kSEK från Å&R Carton

Januari 19, 2018

Gasporox har erhållit en order från Å&R Carton som totalt uppgår till 550 kSEK. Ordern innehåller både ett utvecklingsprojekt samt leverans av en sensor för integrering. Gasporox ska ta fram ett koncept för läcktestning som är möjlig att integrera direkt på linjen och genomföras i hög hastighet. Ordern kommer att levereras under första delen av 2018.

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

December 11, 2017

Gasporox publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs bl.a. om läcktestning, ett nytt tillämpningsområde för Gasporox teknologi.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

GASPOROX erhåller order på 1,9 MSEK som avser tidigare avtalad minimivolym för 2018

December 1, 2017

Gasporox tecknade under 2016 ett femårigt leveransavtal med exklusivitet för ett klart avgränsat användningsområde. Exklusiviteten är villkorad av årliga minimivolymer. Den erhållna ordern om 1,9 MSEK avser de avtalade minimivolymerna för 2018 och beräknas levereras under första halvåret 2018.

Läs pressmeddelande

Gasporox medverkar på Stora Aktiedagen idag

November 13, 2017

Idag medverkar Gasporox på Aktiespararnas Stora Aktiedagen i Stockholm. Gasporox verksamhet presenteras av VD Märta Lewander Xu kl. 16.00. Presentationen går att följa live på www.aktiespararna.se/tv/live och kommer i efterhand även vara tillgänglig on-demand på bolagets hemsida.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari - september 2017

November 7, 2017

Högsta försäljningen någonsin i ett enskilt kvartal

Läs pressmeddelande                 Läs delårsrapport

Årsstämma 2018 och information om valberedningen

November 6, 2017

Årsstämman 2018 i Gasporox AB (publ) kommer hållas måndagen den 28 maj 2018, kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund.

Läs pressmeddelande

GASPOROX skriver avtal för försäljning och distribution i Japan

Oktober 23, 2017

Gasporox har signerat två icke exklusiva avtal med Techno World samt Yashima för försäljning av Gasporox system och sensorer på den japanska marknaden.

Läs pressmeddelande

GASPOROX dotterbolag GPX Medical har beviljats EU-bidrag för ett projekt om diagnostisering av bihålor med GASMAS

Oktober 18, 2017

GPX Medical har fått meddelande från EU-kommissionen att de avser bevilja ett projekt för utveckling av laserteknik om att diagnostisera bihålor. Bidraget på 50 000 Euro är del av EUs ramprogram Horizon 2020, som riktar sig till små och medelstora företag, SME instruments.

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

September 22, 2017

GASPOROX publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs pressmeddelande        Läs Investerarbrev

GASPOROX erhåller patent i USA för mätning av gaskoncentration genom fotoakustik i förpackningar

September 19, 2017

Gasporox har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att man avser att bevilja bolagets amerikanska patentansökan avseende metod för mätning av gaskoncentrationen genom fotoakustik i förpackningar.

Läs pressmeddelande

GPX Medical förstärker med Chief Technology Officer

September 15, 2017

GASPOROX dotterbolag GPX Medical har rekryterat Sara Bergsten till den nyinrättade tjänsten som Chief Technology Officer (CTO). Hon kommer närmast från en tjänst som global produktchef hos ADB Safegate.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2017

August 22, 2017

Fortsatt hög försäljningstillväxt. Omsättningen för helåret 2016 passerad.

Läs pressmeddelande                 Läs delårsrapport

GPX Medical publiceras i Journal of Biophotonics

Augusti 21, 2017

Gasporox dotterbolag GPX Medical AB har, tillsammans med sina samarbetspartners på Lunds Universitet, fått en artikel godkänd för publicering i den välrenommerade tidskriften Journal of Biophotonics.

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller patent i USA för sin laserteknik avseende flexibla förpackningar

Augusti 14, 2017

Gasporox har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att man avser att bevilja bolagets amerikanska patentansökan avseende metod för mätning av gaskoncentrationen i flexibla förpackningar.

Läs pressmeddelande

GASPOROX har utsett FNCA Sweden AB till Certified Adviser

Augusti 11, 2017

GASPOROX byter Certified Adviser på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (www.fnca.se) påbörjar sitt åtagande från och med den 14 augusti 2017.

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

Juli 11, 2017

GASPOROX publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se. Investerarbrevet beskriver kortfattat några av de saker som hänt under det gångna kvartalet.

Läs pressmeddelande                        Läs Investerarbrev

GPX Medicals patentansökan att mäta gas i kroppen med laserljus beviljas i Europa

Juni 28, 2017

GPX Medical AB, ett dotterbolag till GASPOROX, har erhållit besked från den Europeiska patentmyndigheten (EPO) att de avser bevilja dotterbolagets patent beträffade mätning av gas i kroppen med hjälp av laserljus.

Läs pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Gasporox AB (publ)

May 23, 2017

Läs pressmeddelandet

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017

May 16, 2017
Stark tillväxt i första kvartalet

Läs pressmeddelande

Gasporox publicerar årsredovisning för 2016

April 28, 2017
Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2016 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se 

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller Europapatent för sin laser-teknik avseende flexibla förpackningar

Den europeiska patentmyndigheten EPO har beviljat Bolagets patentansökan avseende metod för mätning av gaskoncentrationen i flexibla förpackningarLäs pressmeddelande

 

Den europeiska patentmyndigheten EPO har beviljat Bolagets patentansökan avseende metod för mätning av gaskoncentrationen i flexibla förpackningarLäs pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Gasporox AB (publ)

April 20, 2017
Aktieägarna i Gasporox AB (publ), 556678-0093, kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 maj 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund, med insläpp för registrering från kl. 15.30.

Läs pressmeddelande

 

Gasporox publicerar nyhetsbrev

April 11, 2017
GASPOROX publicerar idag ett nyhetsbrev på bolagets hemsida www.gasporox.se.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2016

February 21, 2017
Försäljningstillväxt i fjärde kvartalet och stark orderstock säkerställd inför 2017

Läs pressmeddelande

Dotterbolaget GPX Medicals finansiering säkerställd

February 17, 2017
GASPOROX har nu säkerställt att dotterbolaget GPX Medical AB kan utveckla tekniken GASMAS för medicinska tillämpningar i enlighet med vad som presenterades i det memorandum (https://static1.squarespace.com/static/50b483a9e4b05eacaf71c680/t/57e38ecc37c581fc11518e70/1474531024863/IM-Gasporox_webb-kopia.pdf) som publicerades i samband med Gasporox noteringsemission. GPX Medical har nu egen finansiell styrka att genomföra utvecklingsprojektet Neo-lung utan att belasta Gasporox kassa.

Läs pressmeddelande

GASPOROX valberedning utsedd inför årsstämman 2017

January 23, 2017
Inför årsstämman den 22 maj 2017 har en valberedning satts samman bestående av tre ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den siste december 2016.

Läs pressmeddelande

GASPOROX rekryterar Chief Technology Officer

December 20, 2016
GASPOROX har rekryterat Mikael Sebesta till den nyinrättade tjänsten som Chief Technology Officer (CTO). Han kommer närmast från en tjänst som R&D-chef på Phase Holographic Imaging, ett bolag verksamt inom laserteknik och där Mikael var en av medgrundarna.

Läs pressmeddelande

 

GASPOROX erhåller order på 1,9 MSEK som avser tidigare avtalad minimivolym för 2017

November 30, 2016

I oktober 2016 tecknade Gasporox ett femårigt leveransavtal där kunden erhållit exklusivitet för ett klart avgränsat användningsområde. Exklusiviteten är villkorad av årliga minimivolymer. Den erhållna ordern om 1,9 MSEK avser de avtalade minimivolymerna för 2017 och beräknas levereras under tredje kvartalet 2017.

Läs pressmeddelande

GASPOROX anställer försäljningschef

November 17, 2016

GASPOROX har rekryterat Janita Ericsson till tjänsten som försäljningschef. Janita har en lång internationell erfarenhet inom teknisk försäljning av bl.a. optik och laser. Med hennes bakgrund och erfarenhet förstärks bolagets sälj- och marknadsorganisation och innebär att Gasporox marknadsaktiviteter ytterligare intensifieras.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2016

November 08, 2016

Stort intresse när GASPOROX noterades på Nasdaq First North Stockholm

Läs pressmeddelande

 

SafetyPack-projektet avslutat med stor framgång

November 04, 2016

I måndags, den 31 oktober 2016, avslutades det av EU delfinansierade 3-åriga SafetyPack-projektet där Gasporox ingår som en av tio partners. Projektets mål var att utveckla inlinesystem och validera den oförstörande lasertekniken som kan mäta gassammansättningen inuti förslutna förpackningar direkt på produktionslinjen utan att produkten tas bort från förpackningslinjen.

Läs pressmeddelande

GASPOROX ingår femårigt exklusivt leveransavtal och erhåller en första order om 1,7 MSEK

Oktober 31, 2016

Gasporox har ingått ett femårigt leveransavtal där kunden erhållit exklusivitet för ett klart avgränsat användningsområde. Exklusiviteten är villkorad av att kunden beställer viss årlig minimivolym under avtalsperioden. De avtalade minimivolymerna estimeras generera en total försäljning i intervallet 10 MSEK till 12 MSEK under en femårsperiod. Minimivolymen för 2016 har beställts med ett ordervärde om 1,7 MSEK och beräknas vara slutlevererade under första kvartalet 2017.

Läs pressmeddelande

Första dag för handel i GASPOROX aktie på Nasdaq First North

Oktober 25, 2016

Efter en framgångsrik och kraftigt övertecknad emission om 15,3 MSEK som tillförde Gasporox över 1 100 nya aktieägare inleds idag, den 25 oktober 2016, handeln med bolagets aktie på Nasdaq First North Stockholm.

Läs pressmeddelande

GASPOROX tecknar exklusivt leveransavtal och licensavtal med FT Systems

Oktober 24, 2016

Gasporox har tecknat ett femårigt leveransavtal där FT Systems erhåller exklusivitet inom marknaden brödprodukter packade i flexibla förpackningar. Enligt avtalet skall FT Systems, för att behålla sin exklusivitet, beställa en årlig minimivolym som under avtalsperioden estimeras generera cirka 4,5 MSEK i försäljning. Minimivolymen är lägre de två första åren för att sedan växa de tre sista åren. Första leverans beräknas ske under 2017.

Läs pressmeddelande

 

GASPOROX godkänt för notering på Nasdaq First North Stockholm samt offentliggör bolagsbeskrivning

Oktober 20, 2016

Gasporox AB (publ) har uppfyllt kraven för notering på Nasdaq First North Stockholm och marknadsplatsen har nu lämnat sitt formella godkännande till bolaget. Första dag för handel i Gasporox aktie beräknas bli den 25 oktober 2016.

Läs pressmeddelande

GASPOROX emission kraftigt övertecknad

September 28, 2016

Den 23 september 2016 avslutades teckningstiden i Gasporox nyemission inför notering på Nasdaq First North Stockholm. Emissionen tecknades, inklusive teckningsåtagare, till cirka 76,3 MSEK. Emissionsbeloppet uppgår till 15,3 MSEK, d.v.s. en teckningsgrad på 500 procent. Gasporox tillförs genom emissionen över 1 100 nya aktieägare. Avräkningsnotor planeras skickas ut i slutet av denna vecka.

Läs pressmeddelande

Analyst Group publicerar analys av GASPOROX inför notering på First North

September 14, 2016

Idag, den 14 september, 2016, har Analyst Group publicerat en analys av Gasporox som finns tillgänglig på www.analystgroup.se . Gasporox genomför just nu en fullt säkerställd emission om 15,3 MSEK inför en notering på Nasdaq First North Stockholm. Teckningstiden löper till och med den 23 september 2016. Fullständig information om emissionens finns på emissionens hemsida .

Läs pressmeddelande

 

GASPOROX emission inför notering på Nasdaq First North inleds idag

September 12, 2016

Idag den 12 september 2016, inleds teckningstiden i Gasporox AB:s emission inför planerad notering på Nasdaq First North Stockholm. Teckningstiden löper till och med den 23 september 2016. Emissionen uppgår till högst 15,3 MSEK och här fullt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Fullständig information om emissionen finns på emissionens hemsida .

Läs pressmeddelande

GASPOROX genomför nyemission inför notering på Nasdaq First North

September 08, 2016

Gasporox AB (publ) genomför, inför notering på Nasdaq First North, en nyemission om högst 15 300 000 SEK. Emissionsbeloppet är fullt säkerställt genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Teckningstiden löper under perioden 12 september till 23 september 2016. Teckningskursen är 9,00 SEK per aktie. Bolaget värderas till cirka 25,8 MSEK (pre-money).

Läs pressmeddelande

 

 

 

Pressmeddelanden

Gasporox publicerar investerarbrev

Juni 23, 2021

I detta investerarbrev skickar VD och styrelseordförande med en hälsning, vi berättar om vårt senaste tillskott till säljteamet, mässaktiviteter och förlansering av GPX1500 Film Food.

Läs pressmeddelandet

Gasporox presenterar på BioStock Life Science Summit 26 maj

Maj 24, 2021

Gasporox presenterar på BioStock Life Science Summit 26 maj.

Läs pressmeddelandet

Kommuniké från årsstämma i Gasporox AB (publ)

Maj 19, 2021

Stämmokommuniké från Gasporox årsstämma.

Läs pressmeddelandet

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2021

Maj 6, 2021

Delårsrapport jan-mar 2021 - Stabil utveckling med fortsatt fokus på läkemedelsmarknaden.

Läs pressmeddelande och rapporten

Gasporox bjuder in till presentation av delårsrapport jan-mar 2021

Maj 4, 2021

Gasporox bjuder in till presentation av delårsrapport jan-mar 2021. Se presentationen 6 maj klockan 10.00 här.

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar årsredovisning för 2020

April 7, 2021

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se samt som bilaga till detta pressmeddelande.

Läs pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i GASPOROX AB (publ)

April 7, 2021

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678–0093, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Med hänsyn till den rådande situationen med spridning av det virus som orsakar covid-19 och gällande myndighetsföreskrifter kommer bolagsstämman med stöd av tillfälliga lagregler genomföras genom poströstning. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Gasporox välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs i nedan pressmeddelande.

Läs pressmeddelande

Gasporox erhåller 1,4 MSEK av Vinnova för att skapa ny standardmetod för läkemedelsampuller

Mars 11, 2021

Gasporox har fått besked från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova att de ger bidragsstöd för projektet ”GALDI” om läcktestning av läkemedelsförpackningen ampuller. Projektet syftar till att bygga ett system för 100% inspektion i produktionslinjen på ampuller. Dagens tekniker är riskfyllda och opraktiska och Gasporox bedömer därför att det finns ett behov på marknaden för sin stabila, säkra och smidiga teknik. Projektets totala budget är på 2,8 MSEK varav Gasporox erhåller 1,4 MSEK i bidrag från Vinnova.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2020

Februari 18, 2021

Årlig omsättning upp 21%.

Fjärde kvartalet – Försäljningsmässigt det starkaste kvartalet i bolagets historia

Läs pressmeddelande och bokslutskommuniké

Gasporox bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2020

Februari 16, 2021

Gasporox bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2020

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

December 18, 2020

GASPOROX publicerar ett investerarbrev.

Läs pressmeddelande

Ändring i styrelsen

December 16, 2020

Gasporox styrelseledamot Tore Gimse har meddelat bolaget att han lämnar styrelsen. Styrelsen har beslutat att adjungera Jan-Erik Smith, en av ägarna bakom Gobia Enterprises AB, till styrelsen fram till nästa bolagsstämma i maj 2021.

Läs pressmeddelande

Gasporox erhåller innovationsbidrag om 4,8 MSEK i Eurostarsanslag

December 14, 2020

Gasporox har blivit topprankad och fått besked från Eurostars om ett beviljat anslag om 4,8 MSEK för projektet GAINFUL, som syftar till att utveckla ett handhållet instrument för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. En ny innovativ laseranalysator ska utvecklas tillsammans med Norsk Elektro Optikk och Nanoplus, som är medsökande. Ansökan rankas som nr 7 av totalt 533 sökande. Projektet löper under 3 år med total budget om ca 28 MSEK, där totalt anslag är ca 14,3 MSEK och Gasporox erhåller ca 4,8 MSEK.

Läs pressmeddelande

Gasporox får patent i USA för kontroll av trågförpackningar

December 10, 2020

Gasporox har fått besked från den amerikanska patentmyndigheten (USPTO) att de avser godkänna Gasporox patentansökan avseende bolagets unika metod för att mäta gasinnehållet i trågförpackningar med skyddad atmosfär.

Läs pressmeddelande

Valberedningen i Gasporox utsedd

December 7, 2020

Gasporox valberedning har utsetts och består av bolagets tre största ägare.

Läs pressmeddelande

Ordförande och ledamot förvärvar aktier av VD

December 3, 2020

Flera styrelseledamöter har ökat sitt innehav i Gasporox genom förvärv av aktier i en transaktion utanför börsen.

Läs pressmeddelande

Gasporox erhåller order om 3,6 MSEK som avser tidigare avtalad volym för 2021

December 1, 2020

Gasporox tecknade under 2016 ett globalt leveransavtal tillsammans med en samarbetspartner i centrala Europa vilka är specialister på läkemedelsinspektion. Gasporox har nu under detta avtal, fått en order om 3,6 MSEK för leverans under 2021.

Läs pressmeddelande

Gasporox live idag på Stora Aktiedagen Digitalt

November 30, 2020

Idag, den 30 november 2020, medverkar Gasporox på Aktiespararnas Stora Aktiedagen Digital. VD Märta Lewander Xu presenterar Gasporox klockan 10.30-11.00. Presentationen kommer att fokusera på planen för 2021 och bolagets spännande satsning på läkemedelskontroll samt om bolagets intressanta produkter och marknaderna för dessa. Presentationen streamas live på www.aktiespararna.se/tv/live och kommer även i efterhand att vara tillgänglig på Gasporox hemsida, www.gasporox.se/investors-se.

Läs pressmeddelande

Gasporox publicerar investerarbrev

November 23, 2020

I detta nummer får ni läsa en intervju med nytillträdda ordföranden Per Nyström och vd Märta Lewander Xu där de berättar bland annat om satsningarna på läkemedelskontroll. Vidare finns en artikel om projektet materialanalys och att detta nu blivit en första produktprototyp samt mer därtill.

Läs pressmeddelande

Gasporox erhåller order på 3,1 MSEK från maskintillverkare inom livsmedelsindustrin

November 16, 2020

Gasporox har tecknat ett uppföljande icke-exklusivt leverantörsavtal med Ishida Europe och erhållit en första order på sensorer till ett totalt värde om 3,1 MSEK. Sensorerna integreras av kunden till automatiserade inspektionssystem för läcktestning av livsmedelsförpackningar för 100% kvalitetskontroll direkt på produktionslinjen.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2020

November 4, 2020

Tredje kvartalet – Pandemipåverkan men framgångsrik lansering av nytt instrument

Läs pressmeddelande och delårsrapport

Per Nyström utsedd till ny styrelseordförande i Gasporox

Oktober 15, 2020

Gasporox styrelseordförande Tore Gimse har meddelat att han på egen begäran avgår som ordförande i Gasporox men sitter kvar som ledamot i styrelsen. Orsaken till beslutet är att han lämnat sina uppdrag i Norsk Elektro Optikk AS som är huvudägare i Gasporox. Styrelsen i Gasporox har utsett Per Nyström, som idag sitter som ledamot i styrelsen, till ny styrelseordförande.

Läs pressmeddelande 

GASPOROX tar in ny strategisk ägare Gobia Enterprises AB – genomför riktad emission om 15,4 MSEK

Oktober 7, 2020

Efter intresse från Gobia Enterprises AB har styrelsen i Gasporox AB (publ) beslutat att genomföra en riktad emission om 15,4 MSEK. Bakom Gobia Enterprises AB står entreprenören Jan G Smith med lång erfarenhet från läkemedelsteknik. Gobia Enterprises AB ses som en strategisk investerare och huvudägare för Gasporox då bolagets uppsatta plan innebär fördjupat fokus mot läkemedelsindustrin.

Läs pressmeddelande 

GASPOROX medverkar idag, den 15 september, på Aktiedagen Digital i Lund

September 15, 2020

Idag den 15 september 2020 är det dags för Aktiespararnas Aktiedag Digital i Lund. VD Märta Lewander Xu presenterar Gasporox klockan 10.00-10.30.

Presentationerna kan streamas live via Aktiespararna och kommer även i efterhand att vara tillgängliga under presentationer.

Läs pressmeddelande 

GASPOROX medverkar den 15 september, på Aktiedagen Digitalt i Lund

September 11, 2020

Den 15 september 2020 är det dags för Aktiespararnas Aktiedag Digital i Lund. VD Märta Lewander Xu presenterar Gasporox klockan 10.00-10.30.

Presentationerna kan streamas live via Aktiespararna och kommer även i efterhand att vara tillgängliga under presentationer.

Läs pressmeddelande 

GASPOROX medverkar idag, den 8 september, på Aktiedagen Digital i Stockholm

September 8, 2020

Idag, den 8 september 2020, medverkar Gasporox på Aktiespararnas Aktiedagen Digital i Stockholm. VD Märta Lewander Xu presenterar Gasporox klockan 10.50-11.20.

Presentationerna kan streamas live via Aktiespararna  och kommer även i efterhand att vara tillgängliga under presentationer.

Läs pressmeddelande 

GASPOROX medverkar på Aktiedagen Digital i Stockholm den 8 september

September 3, 2020

Den 8 september 2020 är det dags för Aktiespararnas Aktiedag Digital i Stockholm. VD Märta Lewander Xu presenterar Gasporox klockan 10.50-11.20.

Deltar du live har du möjlighet att ställa dina frågor till Märta Lewander Xu i samband med frågestunden direkt efter presentationen. Du kan skicka in frågor i förväg eller under presentationen, skicka din fråga till event@aktiespararna.se eller via sms 0705 76 86 89.

Presentationerna kan streamas live via Aktiespararna  och kommer även i efterhand att vara tillgängliga under presentationer.

Läs pressmeddelande 

Gasporox delar idag ut hela sitt innehav om 53,3% i GPX Medical

Augusti 26, 2020

Idag infaller avstämningsdagen för Gasporox AB (publ) utdelning av hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) vilket är 53,3% av aktierna i GPX Medical. Måndagen den 24 augusti 2020 var sista dag för handel i Gasporox aktie för att ta del av utdelningen.

Läs pressmeddelandet

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport april – juni 2020

Augusti 25, 2020

Andra kvartalet – Pandemipåverkan men fortsatt bibehållen intäktsnivå

Läs pressmeddelande                 Läs delårsrapport

Idag är sista dag för handel i Gasporox AB (publ) med rätt till utdelning av aktier i dotterbolaget GPX Medical AB (publ)

Augusti 24, 2020

Gasporox har tidigare meddelat att bolaget delar ut sitt innehav i Bolagets delägda dotterbolag GPX Medical. Idag är sista dag för handel med rätt till utdelning av aktier i GPX Medical.

Läs pressmeddelandet

Gasporox dotterbolag GPX Medical höll 17 augusti 2020 extra bolagsstämma inför notering

Augusti 18, 2020

GPX Medical höll den 17 augusti 2020 en extra bolagsstämma inför den kommande noteringen. Stämman beslutade om emissionsbemyndigande samt en sammanläggning av aktier och därmed även ny bolagsordning. Sammanläggning av aktier sker efter utdelning av Gasporox innehav.

Läs pressmeddelandet

Gasporox AB (publ) informerar om avstämningsdag till 26 augusti 2020 för utdelning av aktier i dotterbolaget GPX Medical AB (publ)

Augusti 13, 2020

Gasporox höll den 16 juli extra bolagsstämma där stämman beslutade att dela ut Bolagets samtliga aktier i Bolagets delägda dotterbolag GPX Medical. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelningen. Styrelsen har idag 13 augusti bestämt att avstämningsdag blir den 26 augusti 2020.

En informationsbroschyr har tagits fram med mer praktisk information rörande utdelningen och om GPX Medical, se nedan.

Läs pressmeddelandet

Informationsbroschyr avseende utdelning av GPX Medical AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Gasporox AB (publ)

Juli 16, 2020

Stämmokommuniké från Gasporox extra bolagsstämma. Stämman beslutade att dela ut Gasporox aktier i GPX Medical.

Läs pressmeddelandet

Protokoll från extra bolagsstämma juli 2020

Gasporox dotterbolag GPX Medical höll 6 juli en extra bolagsstämma inför notering

Juli 7, 2020

Gasporox dotterbolag GPX Medical höll 6 juli en extra bolagsstämma. Det beslutades bland annat om att göra en ny bolagsordning som förbereder bolaget inför notering samt en split som möjliggör för utdelning av aktier från Gasporox.

Läs pressmeddelandet

Kallelse till extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

Juli 2, 2020

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678-0093, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2020 kl. 17.00 på Tellusgatan 13 i Lund. Styrelsens yttranden och revisorsintyg finns under bolagsstyrning.

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

Juni 29, 2020

Gasporox publicerar årets andra investerarbrev.

I detta nummer får ni läsa en sommarhälsning från VD Märta Lewander Xu, kommentarer från Fårö Capital om sitt ökade innehav i Gasporox, ett inlägg från styrelseledamot Per Nyström och mer därtill.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

Gasporox dotterbolag GPX Medical beviljas anslag för utveckling av smart elektroniksystem från Vinnova

Maj 29, 2020

Gasporox dotterbolag GPX Medical beviljas anslag för utveckling av smart elektroniksystem från Vinnova. GPX Medical har tillsammans med samarbetspartnern NEOLund beviljats 1.6 MSEK i anslag av Vinnova för att utveckla ett smart elektroniksystem för dubbelsidig monitorering av lungor med utökad laserelektronik. Projektet startar i augusti 2020 och löper under hela 2021.

Läs pressmeddelandet

Gasporox dotterbolag GPX Medical inleder process för att notera bolaget under hösten 2020

Maj 26, 2020

Gasporox dotterbolag GPX Medical, ägt till 53,3%, har inlett en process för att notera bolaget. Utdelning av Gasporox ägarandel i GPX Medical utvärderas parallellt.

Läs pressmeddelandet

Kommuniké från årsstämma i Gasporox AB (publ)

Maj 4, 2020

Stämmokommuniké från Gasporox årsstämma.

Läs pressmeddelandet

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2020

April 28, 2020

Stabil start på året – Positivt EBITDA för moderbolaget.

Läs pressmeddelande                 Läs delårsrapport

GASPOROX publicerar årsredovisning för 2019

April 8, 2020

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se.

Läs pressmeddelande                   Läs årsredovisningen                    Läs årsredovisningen som uppslag

GASPOROX publicerar investerarbrev

Mars 31, 2020

Gasporox publicerar vårens första investerarbrev.

Du kan läsa bland annat om hur Gasporox bidrar till att uppnå FN:s Agenda 2030 samt besöket hos samarbetspartnern Witt-Gasetechnik.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

Korrigering av kallelse till årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Mars 25, 2020

I kallelse till årsstämman i GASPOROX AB (publ), 556678–0093, publicerad den 25 mars 2020 framgick det felaktigt att avstämningsdag och anmälan till årsstämman är den tisdagen den 28 april. Detta är felaktigt. Korrekt dag för avstämning och anmälan till årsstämman är måndagen den 27 april 2020.

Se uppdaterad kallelse nedan.

Mer information om årsstämman hittar du här.

Läs pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Mars 25, 2020

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678-0093, kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 maj 2020 kl. 16.30 på Clarion Collection Hotell Planetstaden på Dalbyvägen 38 i Lund.

Mer information om årsstämman hittar du här.

Läs pressmeddelande

Gasporox dotterbolag GPX Medical presenterade på Life Science-dagen 4 mars

Mars 4, 2020

Idag, den 4 mars 2020, medverkar Gasporox dotterbolag GPX Medical på Life Science-dagen i Göteborg. VD Hanna Sjöström presenterade GPX Medical klockan 11.15. Hela eventet sänds live på http://www.lifesciencedagen.se/ och GPX Medicals presentation kommer även i efterhand att vara tillgänglig på GPX Medicals hemsida, http://gpxmedical.se/.

Läs pressmeddelande 

GASPOROX erhåller tilläggsorder om 350 000 som avser tidigare order för 2020

Mars 2, 2020

Gasporox fick i december (pressmeddelande 2019-12-04) en order på 3,7 MSEK för leverans under 2020. Denna ordern har nu kompletterats med en tilläggsorder om drygt 350 000 SEK för leverans under 2020. Tilläggsordern avser ett utökat samarbete för en instrumentsatsning som kunden gör.

Läs pressmeddelande  Läs pressmeddelande från 2019-12-04

GASPOROX AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2019

Februari 25, 2020

Årlig omsättning upp 62%.

Läs pressmeddelande             Läs bokslutskommuniké

Årsstämma 2020 och valberedningen utsedd

Januari 24, 2020

Årsstämma 2020 i Gasporox AB (publ) kommer hållas måndagen den 4 maj 2020, kl. 16.30 i bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund.

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller order om ca 850 000 SEK från japansk samarbetspartner

Januari 8, 2020

Gasporox har under flera år haft ett samarbete med en aktör på den japanska marknaden för livsmedelsinspektion. Gasporox har nu fått en order från denna aktör om ca 850 000 SEK för leverans under 2020.

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

December 19, 2019

Gasporox publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Du kan läsa bl.a. en julhälsning från teamet på Gasporox, om mässor bolaget ställts ut på samt om hur bageriprodukter packas för bättre hållbarhet.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

Kommuniké från extra bolagsstämma i Gasporox AB (publ)

December 10, 2019

Stämmokommuniké från Gasporox extra bolagsstämma.

Läs pressmeddelandet

Protokoll från extra bolagsstämma december 2019

Komplettering: GASPOROX erhåller order om 3,7 MSEK som avser tidigare avtalad volym för 2020

December 4, 2019

Kompletteringen avser identiteten på motparten i leveransavtalet

Gasporox tecknade under 2016 ett globalt leveransavtal tillsammans med en samarbetspartner i centrala Europa vilka är specialister på läkemedelsinspektion. Gasporox har nu under detta avtal, fått en order om 3,7 MSEK för leverans under 2020.

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller order om 3,7 MSEK som avser tidigare avtalad volym för 2020

December 4, 2019

Gasporox tecknade under 2016 ett globalt leveransavtal tillsammans med en samarbetspartner i centrala Europa vilka är specialister på läkemedelsinspektion. Gasporox har nu under detta avtal, fått en order om 3,7 MSEK för leverans under 2020.

Läs pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

November 26, 2019

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678-0093, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 december 2019 kl. 18.00 på Maskinvägen 1 i Lund.

Läs pressmeddelande

GASPOROX tar in 14 MSEK – Fårö Capital ny strategisk ägare

November 25, 2019

Efter förfrågan från Fårö Capital har styrelsen i Gasporox AB (publ) beslutat att genomföra en riktad emission med stöd av bemyndigandet från årsstämman i maj 2019, samt att kalla till en extra bolagsstämma för att göra ytterligare en riktad emission. Bägge emissionerna riktas till Christer Fåhraeus bolag Fårö Capital AB och Fårö Capitals investeringschef Emanuel Eriksson. Sammanlagt kommer bolaget, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att emittera 1 246 806 aktier till ett värde av 13 715 kSEK före emissionskostnader.

Läs pressmeddelande

GASPOROX och GPX Medical medverkar idag, den 4 november, på Stora Aktiedagen i Göteborg

November 4, 2019

Idag, den 4 november 2019, medverkar Gasporox och dotterbolaget GPX Medical på Aktiespararnas Stora Aktiedag i Göteborg. VD Märta Lewander Xu presenterar Gasporox klockan 12.10-12.40 och dotterbolagets VD Hanna Sjöström presenterar GPX Medical klockan 14.10-14.40, båda i sal G2.

Presentationerna kan streamas live via Aktiespararna  och kommer även i efterhand att vara tillgängliga på Gasporox Investerarsida.

Läs pressmeddelande 

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2019

November 4, 2019

Moderbolaget Gasporox når positivt rörelseresultat i kvartalet. 

Läs pressmeddelande                 Läs delårsrapport

Gasporox och dotterbolaget GPX Medical medverkar på Stora Aktiedagen i Göteborg den 4 november

Oktober 22, 2019

Den 4 november 2019 är det dags för Aktiespararnas Stora Aktiedag på Svenska Mässan i Göteborg. Samma dag släpper Gasporox delårsrapport för tredje kvartalet. Både Gasporox och GPX Medical medverkar vid eventet. VD Märta Lewander Xu presenterar Gasporox klockan 12.10-12.40 och dotterbolagets VD Hanna Sjöström presenterar GPX Medical klockan 14.10-14.40. Presentationerna kan streamas live via Aktiespararna  och kommer även i efterhand att vara tillgängliga på Gasporox Investerarsida.

Läs pressmeddelande 

GASPOROX dotterbolag GPX Medical antaget till PWC prestigefyllda utvecklingsprogram samt till ledande Life Science inkubator, SmiLe Incubator

Oktober 21, 2019

Medicinteknikbolaget GPX Medical har blivit utvalt att få delta i det tio veckor långa prestigefyllda ”PwC Scale – Life Sciences programme” som ett av sex europeiska bolag. Bolaget har också antagits till SmiLe Incubator och kommer få stöd att kommersialisera sitt instrument för 24h monitorering av lungorna hos för tidigt födda barn.

Läs pressmeddelande

Kommuniké från extra bolagsstämma i Gasporox AB (publ)

Oktober 11, 2019

Stämmokommuniké från Gasporox extra bolagsstämma.

Läs pressmeddelandet

GASPOROX publicerar investerarbrev

September 27, 2019

Gasporox publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs bl.a. en intervju med nytillträdda styrelseledamoten Henrik Herlin och hur han ser på sin roll i styrelsen. Investerarbrevet bjuder även på en uppdatering från GPX Medical som utvecklas snabbt samt en special om läcktestning och hur Gasporox samarbetar med en dryckesaktör i ett projekt för labsystem.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

Kallelse till extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

September 27, 2019

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678-0093, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 oktober 2019 kl. 11.30 på Maskinvägen 1 i Lund.

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller patent i Japan för att mäta gaskoncentrationen i flexibla förpackningar

Augusti 27, 2019

Gasporox har fått besked från det Japanska patentverket (JPO) att myndigheten avser att bevilja bolagets japanska patentansökan avseende en inspektionsmetod för flexibla förpackningar. Detta är del den process som patentansökan genomgår med beviljande i respektive land och bolaget har redan beviljats patent för dess ursprungsansökan i Europa och USA.

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller patent i USA för att mäta gaskoncentrationen i flexibla förpackningar

Augusti 21, 2019

Gasporox har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att myndigheten avser att bevilja bolagets amerikanska patentansökan avseende metod för att mäta gaskoncentration i flexibla förpackningar. Med flexibla förpackningar menas förpackningar av flexibel laminat eller plastfil, såsom påsar. Gasporox har tidigare i år även beviljats patentet från den europeiska patentmyndigheten (EPO) avseende denna ansökan.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2019

Augusti 20, 2019

Fortsatt positiv försäljningsutveckling

Läs pressmeddelande                 Läs delårsrapport

GASPOROX erhåller Europapatent avseende kontrollmetod för trågförpackningar

Augusti 19, 2019

Gasporox har fått besked från den europeiska patentmyndigheten (EPO) att de avser godkänna Gasporox patentansökan avseende bolagets unika metod för att mäta gasinnehållet i trågförpackningar med skyddad atmosfär.

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

Juni 25, 2019

Gasporox publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs bl.a. en sommarhälsning från VD Märta Lewander Xu och om hur laserteknologin blivit en rekommenderad standard för läkemedelsinspektion samt lite svar på frågor vi fått från investerare.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

GASPOROX erhåller en order om 2,6 MSEK från maskintillverkare inom livsmedelsindustrin

Juni 13, 2019

Gasporox tecknade i maj 2019 ett avtal med en maskintillverkare angående försäljning av LeakSpect-sensorer. Dessa integreras av kunden i automatiserade inspektionssystem för läcktestning av livsmedelsförpackningar. Avtalet var villkorat lyckosamma fabriks-tester, vilka nu är godkända och maskintillverkaren har nu lagt en fast order om 2.6 MSEK för leveranser under tredje kvartalet 2019.

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller Europapatent för att mäta gaskoncentration i flexibla förpackningar

Maj 28, 2019

Gasporox har fått besked från den europeiska patentmyndigheten (EPO) att myndigheten avser att bevilja bolagets europeiska patentansökan avseende metod för att mäta gaskoncentration i flexibla förpackningar.

Läs pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Gasporox AB (publ)

Maj 20, 2019

Stämmokommuniké från Gasporox årsstämma.

Läs pressmeddelandet

GASPOROX medverkar idag, den 14 maj, på Aktiedagen i Stockholm

Maj 14, 2019

Idag, den 14 maj 2019, medverkar Gasporox på Aktiespararnas Aktiedag på Operaterrassen i Stockholm. Gasporox verksamhet presenteras av VD Märta Lewander Xu klockan 13.10-13.40. Presentationen går att följa live på Aktiespararna och kommer även i efterhand att vara tillgänglig på Gasporox hemsida, Gasporox Investerarsida.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2019

Maj 2, 2019

Starkt första kvartal – Gasporox slår försäljningsrekord

Läs pressmeddelande                 Läs delårsrapport

GPX Medical utser Märta Lewander Xu som ny styrelseordförande och förstärker styrelsen

April 25, 2019

Gasporox dotterbolag GPX Medical höll 24 april årsstämma. Märta Lewander Xu, VD för Gasporox samt styrelseledamot i GPX Medical, valdes till styrelseordförande och Mariann Ödegård valdes in som ny styrelseledamot.

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar årsredovisning för 2018

April 24, 2019

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se.

Läs pressmeddelande                   Läs årsredovisningen                    Läs årsredovisningen som uppslag

Kallelse till årsstämma i GASPOROX AB (publ)

April 17, 2019

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678-0093, kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 maj 2019 kl. 17.00 på Maskinvägen 1 i Lund.

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

Mars 28, 2019

Gasporox publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs bl.a. om att Gasporox VD Märta Lewander Xu presenterar på Aktiedagen i Stockholm den 14 maj, satsningarna på GPX Medical och en förpackningsspecial om fördelarna med att packa kött i skyddad atmosfär.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

GPX Medical, Gasporox dotterbolag, får anslag från Vinnova för utveckling av bihålediagnostik om 1 miljon SEK

Mars 19, 2019

GPX Medical har fått besked från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova att man ger bidragsstöd till ett forskningsprojekt inom området bihålediagnostik.

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller innovationsbidrag om 1 miljon SEK från Vinnova för projekt om materialanalys

Mars 19, 2019

Gasporox har fått besked från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova att de ger bidragsstöd för ett projekt om materialanalys. Projektet syftar till att utvärdera Gasporox teknik för tillämpningsområdet materialanalys.

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller patent i USA för läcktestning i förpackningar

Mars 7, 2019

Gasporox har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att man avser att bevilja bolagets amerikanska patentansökan avseende metod för läcktestning genom att mäta gaskoncentration eller tryck i förpackningar.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2018

Februari 20, 2019

Årets omsättning ökade med 25 procent.

Läs pressmeddelande             Läs bokslutskommuniké

GASPOROX erhåller Sverigepatent tillsammans med Ishida Europe Ltd för sin laserteknik avseende läcktestning av förpackningar

Februari 18, 2019

Den svenska patentmyndigheten PRV har meddelat Gasporox AB (publ.) och Ishida Europe Ltd att man avser att bevilja en gemensam patentansökan avseende metod för läcktestning av förpackningar med skyddande atmosfär.

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller ytterligare order om 800 000 SEK på lasersensorer

Februari 11, 2019

Gasporox har erhållit en order på cirka 800 000 SEK från ett av Europas största inspektionsbolag på läkemedelssidan. Gasporox tecknade under 2016 ett globalt leveransavtal över fem år med exklusivitet för ett väl avgränsat användningsområde. Exklusiviteten är villkorad av årliga minimivolymer. Den erhållna ordern är utöver de avtalade volymerna för 2019, med leverans under våren 2019.

Läs pressmeddelande

GASPOROX förstärker affärsutveckling och investerarrelationer med ny CFO

Februari 7, 2019

Gasporox har förstärkt organisationen med CFO Ulf Sköld.

Läs pressmeddelande

Kraftfull satsning på GASPOROX dotterbolag GPX Medical

Januari 22, 2019

Senaste tiden har Gasporox medicintekniska gren, GPX Medical, haft stora framgångar. Företagets teknik håller hög kvalitet och har resulterat i kliniska tester med en prototyp av ett medicintekniskt instrument för monitorering av lungfunktionen hos prematura barn. Baserat på denna framgång förstärker bolaget nu sin kommersiella satsning med att tillsätta en ny VD, Hanna Sjöström.

Läs pressmeddelande       Kort version av pressmeddelande

Powerful investment in GASPOROX subsidiary GPX Medical, the Board recruits Hanna Sjöström as new CEO from January 28, 2019.

January 22, 2019

Gasporox subsidiary GPX Medical recruits a new CEO to work with GPX Medicals developing- and commercialization phase. Read the press release in english below.

Press release

GASPOROX erhåller Europapatent för läcktestning i förpackningar

Januari 21, 2019

Gasporox har fått besked från den europeiska patentmyndigheten (EPO) att man avser bevilja bolagets patentansökan avseende metod för läcktestning genom mätning inuti förpackningar.

Läs pressmeddelande

Julhälsning VD

December 21, 2018

Gasporox publicerar en julhälsning från VD Märta Lewander Xu.

Läs pressmeddelande

GASPOROX har genomfört Factory Acceptance Test i kundprojekt med goda resultat.

December 19, 2018

Gasporox tecknade i juni 2018 ett avtal för ett projekt gällande materialanalys med leverans i december 2018. Nu har man genomfört tester på systemet som utvecklats under projektet med goda resultat som följd och systemet är efter vissa smärre justeringar redo för leverans till kund.

Läs pressmeddelande

GPX Medical lett EU-projekt fullbordat med stor framgång – konsortiet publicerar gemensamt pressmeddelande.

December 12, 2018

GPX Medical lett EU-projekt fullbordat med stor framgång - konsortiet publicerar gemensamt pressmeddelande.

EU-projektet Neo-Lung för lungdiagnostik hos förtidigt födda spädbarn med laserljus som leds och koordineras av GPX Medical, Gasporox dotterbolag, har färdigställts med gott resultat.

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

December 6, 2018

Gasporox publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs bl.a. om Gasporox nya mätkoncept för tråg, en intervju med styrelseledamoten Per Nyström och nyheter från GPX Medical om bland annat projekten Sinuslight och Neo-Lung.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

GASPOROX erhåller order om 2,7 MSEK som avser tidigare avtalad volym för 2019

December 3, 2018

Gasporox tecknade under 2016 ett globalt leveransavtal över fem år med exklusivitet för ett väl avgränsat användningsområde. Exklusiviteten är villkorad av årliga minimivolymer. Den erhållna ordern om 2,7 MSEK avser de avtalade volymerna för 2019, med leverans under 2019.

Läs pressmeddelande

Årsstämma 2019 och information om valberedningen

November 23, 2018

Årsstämman 2019 i Gasporox AB (publ) kommer hållas måndagen den 20 maj 2019, kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari - september 2018

November 8, 2018

Gasporox AB (publ) meddelar att kvartalsraporten för tredje kvartalet 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.gasporox.se.

Läs pressmeddelande                 Läs delårsrapport

GASPOROX publicerar investerarbrev

Oktober 12, 2018

Gasporox publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs bl.a. om Gasporox två nya produktserier, GasSpect och LeakSpect, mäss- och konferensdeltagande, FachPack och Northern Optics and Photonics, samt GPX Medicals prototyp som nu är redo för tester.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

Kapitaltillskott till GPX Medical AB

September 20, 2018

Gasporox genomför sitt planerade kapitaltillskott till dotterbolaget GPX Medical AB tillsammans med dotterbolagets andra ägare Norsk Elektro Optikk AS. Ägarna investerar totalt 10 MSEK för att finansiera nästa steg i GPX Medical AB:s utveckling inom medicinsk diagnostik.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport april - juni 2018

Augusti 21, 2018

Lyckad företrädesemission

Läs pressmeddelande                 Läs delårsrapport

GASPOROX publicerar investerarbrev

Augusti 3, 2018

Gasporox publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs bl.a. om hur det gick i företrädesemissionen i maj/juni, mässdeltagande, presentationen på Småbolagsdagen samt lite om laserteknologin, GASMAS, som används i Gasporox produkter.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

Gasporox AB: Sista dag för handel med BTA

Juli 10, 2018

I maj/juni 2018 genomförde Gasporox AB (”Gasporox”) en företrädesemission i vilken även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 1 662 408 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 13 juli 2018 och stoppdag är den 17 juli 2018.

Läs pressmeddelande

 

GASPOROX skriver samarbetsavtal med AstraZeneca och erhåller order om 1.5 MSEK

Juni 28, 2018

Gasporox har skrivit samarbetsavtal med AstraZeneca om utveckling av ett speciellt TDLAS-system för laboratorieändamål och erhåller order om 1.5 MSEK.

Läs pressmeddelande

Gasporox AB: Utfall i emission av teckningsoptioner av serie 2018/2021

Juni 21, 2018

På Gasporox AB:s årsstämma den 21 maj 2018 beslutades att införa ett optionsprogram med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktat till bolagets ledande befattningshavare och anställda samt dotterbolaget GPX Medical AB. Optionerna emitteras till ett pris om 2,07 SEK per teckningsoption, förutom de teckningsoptioner som riktas till GPX Medical AB, vilka emitteras vederlagsfritt. Gasporox kan nu meddela att totalt 178 125 teckningsoptioner har tecknats inom ramarna för optionsprogrammet. Gasporox tillförs därmed cirka 230 KSEK.

Läs pressmeddelande

Företrädesemissionen i Gasporox AB övertecknad

Juni 21, 2018

Gasporox AB meddelar idag att bolagets företrädesemission tecknades till cirka 17,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 109,56 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 1.662.408 aktier och Gasporox tillförs cirka 16,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK.

Läs pressmeddelande

GASPOROX medverkade den 11 juni på Småbolagsdagen i Stockholm

Juni 11, 2018, medverkade Gasporox på Aktiespararnas Småbolagsdag på Sheraton Hotel i Stockholm. Gasporox verksamhet presenterades av VD Märta Lewander Xu i sal 1. Presentationen gick att följa live på https://www.aktiespararna.se/tv/live och kommer även i efterhand att vara tillgänglig on-demand.

Läs pressmeddelande                     Se presentationen

Idag inleds teckningstiden i Gasporox AB:s företrädesemission

Maj 31, 2018

Idag, den 31 maj 2018, inleds teckningstiden i Gasporox AB:s (”Gasporox”) företrädesemission. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den 19 juni 2018. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Gasporox cirka 16,3 MSEK före emissionskostnader. Gasporox har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 7,6 MSEK, totalt motsvarande cirka 47 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på Gasporox (www.gasporox.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Läs pressmeddelande                   Läs teaser                 Anmälningssedel

 

Offentliggörande av memorandum inför företrädesemissionen

Maj 29, 2018

GASPOROX AB (publ) (”Gasporox”) offentliggör härmed memorandum inför förestående företrädesemission, vars teckningstid inleds den 31 maj 2018. Memorandum för företrädes-emissionen, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på Gasporox (www.gasporox.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företräde kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Läs pressmeddelande                   Läs memorandum

 

Styreledamot förvärvar aktier i GASPOROX AB

Maj 24, 2018

GASPOROX AB (publ) (”Gasporox”) meddelar att styrelseledamot Per Nyström ökat sitt aktieinnehav i bolaget genom förvärv av totalt 9 226 aktier, motsvarande ett belopp om cirka 108 000 SEK. Nyström ingår även i det konsortium s

Läs pressmeddelandet

 

Kommuniké från årsstämma i Gasporox AB (publ)

Maj 21, 2018

Läs pressmeddelandet

 

GASPOROX publicerar investerarbrev

Maj 8, 2018

Gasporox publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs bl.a. om den föreslagna företrädesemissionen och dess marknadsplan, GPX Medicals styrelse samt lite om bakgrund till, och kunderbjudandet med Gasporox teknik.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2018

Maj 3, 2018

Intensivt kvartal med många strategiska aktiviteter

Läs pressmeddelande                 Läs delårsrapport

GASPOROX publicerar årsredovisning för 2017

April 27, 2018

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2017 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se.

Läs pressmeddelande                   Läs årsredovisningen

GASPOROX dotterbolag GPX Medical förstärker sin styrelse

April 12, 2018

Gasporox dotterbolag GPX Medical höll igår sin årsstämma där Lina Boreson och Stephan Dymling nyvaldes som styrelseledamöter. Det är en förstärkning av styrelsen inför nästa steg i GPX Medical.

Läs pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i GASPOROX AB (publ)

April 12, 2018

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678-0093, kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 maj 2018 kl. 17.00 på bolagets kontor på Maskinvägen 1 i Lund. Notera att detta är en tidigareläggning gentemot tidigare kommunicerat datum för årsstämma.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ): Beslut om företrädesemission

April 11, 2018

Gasporox AB (publ) (”Gasporox”) meddelar idag att styrelsen, villkorat av godkännande vid årsstämma, har beslutat att genomföra en företrädesemission med syfte att finansiera dels utvecklingen av GPX Medicals applikationer inom medicinsk diagnostik och dels vidareutvecklingen av Gasporox teknologi till nya användningsområden, främst läcktestning. Företrädesemissionen omfattar högst 1 662 408 aktier till en teckningskurs om 9,80 SEK per aktie. Fulltecknad nyemission tillför Gasporox totalt cirka 16,3 MSEK före emissionskostnader. Gasporox har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av emissionsbeloppet, med bl.a. bolagets huvudägare Å&R Carton Lund AB och Norsk Elektro Optikk AS och med bolagets ledning och styrelse.

Läs pressmeddelande

GASPOROX förstärker med CFO

Mars 26, 2018

Gasporox förstärker organisationen med Peter Åkerlund som Chief Financial Officer (CFO).

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

Mars 23, 2018

Gasporox publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs bl.a. om OXYBEAM, lanserad GPX1500 av WITT-Gasetechnik, och deltagande vid mässan Anuga FoodTech. Investerarbrevet presenterar även VD Märta Lewander Xu närmare och hennes bild över bolaget.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

GASPOROX vinner offentlig upphandling på Irland

Mars 14, 2018

Gasporox har erhållit bekräftelse från Tyndall Institute, University College Cork, att Gasporox vunnit en offentlig upphandling gällande Gasporox Micro-Lab med dubbelsensor.

Läs pressmeddelande

Den europeiska patentmyndigheten EPO har beviljat Bolagets patentansökan avseende metod för mätning av gaskoncentrationen i flexibla förpackningar

Läs pressmeddelande

GASPOROX skriver försäljningsavtal med WITT-GASETECHNIK för GPX1500

Mars 8, 2018

Gasporox har skrivit avtal med WITT-GASETECHNIK om försäljning och marknadsföring av Gasporox instrument GPX1500.  En första order på ett system har också erhållits och systemet kommer visas på Anuga Food Tech mässan i Köln 20 – 23 mars 2018.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2017

Februari 27, 2018

Årets omsättning mer än dubblerad jämfört med föregående år.

Läs pressmeddelande             Läs bokslutskommuniké

GASPOROX medverkar den 5 mars på Aktiedagen i Stockholm

Februari 21, 2018

Den 5 mars 2018 medverkar Gasporox på Aktiespararnas Aktiedag på Operaterrassen i Stockholm. Gasporox verksamhet presenteras av VD Märta Lewander Xu kl. 17.00. Presentationen går att följa live på https://www.aktiespararna.se/tv/live kommer i efterhand även vara tillgänglig on-demand på bolagets hemsida.

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller order på 550 kSEK från Å&R Carton

Januari 19, 2018

Gasporox har erhållit en order från Å&R Carton som totalt uppgår till 550 kSEK. Ordern innehåller både ett utvecklingsprojekt samt leverans av en sensor för integrering. Gasporox ska ta fram ett koncept för läcktestning som är möjlig att integrera direkt på linjen och genomföras i hög hastighet. Ordern kommer att levereras under första delen av 2018.

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

December 11, 2017

Gasporox publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs bl.a. om läcktestning, ett nytt tillämpningsområde för Gasporox teknologi.

Läs pressmeddelande               Läs investerarbrev

GASPOROX erhåller order på 1,9 MSEK som avser tidigare avtalad minimivolym för 2018

December 1, 2017

Gasporox tecknade under 2016 ett femårigt leveransavtal med exklusivitet för ett klart avgränsat användningsområde. Exklusiviteten är villkorad av årliga minimivolymer. Den erhållna ordern om 1,9 MSEK avser de avtalade minimivolymerna för 2018 och beräknas levereras under första halvåret 2018.

Läs pressmeddelande

Gasporox medverkar på Stora Aktiedagen idag

November 13, 2017

Idag medverkar Gasporox på Aktiespararnas Stora Aktiedagen i Stockholm. Gasporox verksamhet presenteras av VD Märta Lewander Xu kl. 16.00. Presentationen går att följa live på www.aktiespararna.se/tv/live och kommer i efterhand även vara tillgänglig on-demand på bolagets hemsida.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari - september 2017

November 7, 2017

Högsta försäljningen någonsin i ett enskilt kvartal

Läs pressmeddelande                 Läs delårsrapport

Årsstämma 2018 och information om valberedningen

November 6, 2017

Årsstämman 2018 i Gasporox AB (publ) kommer hållas måndagen den 28 maj 2018, kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund.

Läs pressmeddelande

GASPOROX skriver avtal för försäljning och distribution i Japan

Oktober 23, 2017

Gasporox har signerat två icke exklusiva avtal med Techno World samt Yashima för försäljning av Gasporox system och sensorer på den japanska marknaden.

Läs pressmeddelande

GASPOROX dotterbolag GPX Medical har beviljats EU-bidrag för ett projekt om diagnostisering av bihålor med GASMAS

Oktober 18, 2017

GPX Medical har fått meddelande från EU-kommissionen att de avser bevilja ett projekt för utveckling av laserteknik om att diagnostisera bihålor. Bidraget på 50 000 Euro är del av EUs ramprogram Horizon 2020, som riktar sig till små och medelstora företag, SME instruments.

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

September 22, 2017

GASPOROX publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs pressmeddelande        Läs Investerarbrev

GASPOROX erhåller patent i USA för mätning av gaskoncentration genom fotoakustik i förpackningar

September 19, 2017

Gasporox har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att man avser att bevilja bolagets amerikanska patentansökan avseende metod för mätning av gaskoncentrationen genom fotoakustik i förpackningar.

Läs pressmeddelande

GPX Medical förstärker med Chief Technology Officer

September 15, 2017

GASPOROX dotterbolag GPX Medical har rekryterat Sara Bergsten till den nyinrättade tjänsten som Chief Technology Officer (CTO). Hon kommer närmast från en tjänst som global produktchef hos ADB Safegate.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2017

August 22, 2017

Fortsatt hög försäljningstillväxt. Omsättningen för helåret 2016 passerad.

Läs pressmeddelande                 Läs delårsrapport

GPX Medical publiceras i Journal of Biophotonics

Augusti 21, 2017

Gasporox dotterbolag GPX Medical AB har, tillsammans med sina samarbetspartners på Lunds Universitet, fått en artikel godkänd för publicering i den välrenommerade tidskriften Journal of Biophotonics.

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller patent i USA för sin laserteknik avseende flexibla förpackningar

Augusti 14, 2017

Gasporox har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att man avser att bevilja bolagets amerikanska patentansökan avseende metod för mätning av gaskoncentrationen i flexibla förpackningar.

Läs pressmeddelande

GASPOROX har utsett FNCA Sweden AB till Certified Adviser

Augusti 11, 2017

GASPOROX byter Certified Adviser på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (www.fnca.se) påbörjar sitt åtagande från och med den 14 augusti 2017.

Läs pressmeddelande

GASPOROX publicerar investerarbrev

Juli 11, 2017

GASPOROX publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se. Investerarbrevet beskriver kortfattat några av de saker som hänt under det gångna kvartalet.

Läs pressmeddelande                        Läs Investerarbrev

GPX Medicals patentansökan att mäta gas i kroppen med laserljus beviljas i Europa

Juni 28, 2017

GPX Medical AB, ett dotterbolag till GASPOROX, har erhållit besked från den Europeiska patentmyndigheten (EPO) att de avser bevilja dotterbolagets patent beträffade mätning av gas i kroppen med hjälp av laserljus.

Läs pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Gasporox AB (publ)

May 23, 2017

Läs pressmeddelandet

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017

May 16, 2017
Stark tillväxt i första kvartalet

Läs pressmeddelande

Gasporox publicerar årsredovisning för 2016

April 28, 2017
Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2016 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se 

Läs pressmeddelande

GASPOROX erhåller Europapatent för sin laser-teknik avseende flexibla förpackningar

Den europeiska patentmyndigheten EPO har beviljat Bolagets patentansökan avseende metod för mätning av gaskoncentrationen i flexibla förpackningarLäs pressmeddelande

 

Den europeiska patentmyndigheten EPO har beviljat Bolagets patentansökan avseende metod för mätning av gaskoncentrationen i flexibla förpackningarLäs pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Gasporox AB (publ)

April 20, 2017
Aktieägarna i Gasporox AB (publ), 556678-0093, kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 maj 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund, med insläpp för registrering från kl. 15.30.

Läs pressmeddelande

 

Gasporox publicerar nyhetsbrev

April 11, 2017
GASPOROX publicerar idag ett nyhetsbrev på bolagets hemsida www.gasporox.se.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2016

February 21, 2017
Försäljningstillväxt i fjärde kvartalet och stark orderstock säkerställd inför 2017

Läs pressmeddelande

Dotterbolaget GPX Medicals finansiering säkerställd

February 17, 2017
GASPOROX har nu säkerställt att dotterbolaget GPX Medical AB kan utveckla tekniken GASMAS för medicinska tillämpningar i enlighet med vad som presenterades i det memorandum (https://static1.squarespace.com/static/50b483a9e4b05eacaf71c680/t/57e38ecc37c581fc11518e70/1474531024863/IM-Gasporox_webb-kopia.pdf) som publicerades i samband med Gasporox noteringsemission. GPX Medical har nu egen finansiell styrka att genomföra utvecklingsprojektet Neo-lung utan att belasta Gasporox kassa.

Läs pressmeddelande

GASPOROX valberedning utsedd inför årsstämman 2017

January 23, 2017
Inför årsstämman den 22 maj 2017 har en valberedning satts samman bestående av tre ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den siste december 2016.

Läs pressmeddelande

GASPOROX rekryterar Chief Technology Officer

December 20, 2016
GASPOROX har rekryterat Mikael Sebesta till den nyinrättade tjänsten som Chief Technology Officer (CTO). Han kommer närmast från en tjänst som R&D-chef på Phase Holographic Imaging, ett bolag verksamt inom laserteknik och där Mikael var en av medgrundarna.

Läs pressmeddelande

 

GASPOROX erhåller order på 1,9 MSEK som avser tidigare avtalad minimivolym för 2017

November 30, 2016

I oktober 2016 tecknade Gasporox ett femårigt leveransavtal där kunden erhållit exklusivitet för ett klart avgränsat användningsområde. Exklusiviteten är villkorad av årliga minimivolymer. Den erhållna ordern om 1,9 MSEK avser de avtalade minimivolymerna för 2017 och beräknas levereras under tredje kvartalet 2017.

Läs pressmeddelande

GASPOROX anställer försäljningschef

November 17, 2016

GASPOROX har rekryterat Janita Ericsson till tjänsten som försäljningschef. Janita har en lång internationell erfarenhet inom teknisk försäljning av bl.a. optik och laser. Med hennes bakgrund och erfarenhet förstärks bolagets sälj- och marknadsorganisation och innebär att Gasporox marknadsaktiviteter ytterligare intensifieras.

Läs pressmeddelande

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2016

November 08, 2016

Stort intresse när GASPOROX noterades på Nasdaq First North Stockholm

Läs pressmeddelande

 

SafetyPack-projektet avslutat med stor framgång

November 04, 2016

I måndags, den 31 oktober 2016, avslutades det av EU delfinansierade 3-åriga SafetyPack-projektet där Gasporox ingår som en av tio partners. Projektets mål var att utveckla inlinesystem och validera den oförstörande lasertekniken som kan mäta gassammansättningen inuti förslutna förpackningar direkt på produktionslinjen utan att produkten tas bort från förpackningslinjen.

Läs pressmeddelande

GASPOROX ingår femårigt exklusivt leveransavtal och erhåller en första order om 1,7 MSEK

Oktober 31, 2016

Gasporox har ingått ett femårigt leveransavtal där kunden erhållit exklusivitet för ett klart avgränsat användningsområde. Exklusiviteten är villkorad av att kunden beställer viss årlig minimivolym under avtalsperioden. De avtalade minimivolymerna estimeras generera en total försäljning i intervallet 10 MSEK till 12 MSEK under en femårsperiod. Minimivolymen för 2016 har beställts med ett ordervärde om 1,7 MSEK och beräknas vara slutlevererade under första kvartalet 2017.

Läs pressmeddelande

Första dag för handel i GASPOROX aktie på Nasdaq First North

Oktober 25, 2016

Efter en framgångsrik och kraftigt övertecknad emission om 15,3 MSEK som tillförde Gasporox över 1 100 nya aktieägare inleds idag, den 25 oktober 2016, handeln med bolagets aktie på Nasdaq First North Stockholm.

Läs pressmeddelande

GASPOROX tecknar exklusivt leveransavtal och licensavtal med FT Systems

Oktober 24, 2016

Gasporox har tecknat ett femårigt leveransavtal där FT Systems erhåller exklusivitet inom marknaden brödprodukter packade i flexibla förpackningar. Enligt avtalet skall FT Systems, för att behålla sin exklusivitet, beställa en årlig minimivolym som under avtalsperioden estimeras generera cirka 4,5 MSEK i försäljning. Minimivolymen är lägre de två första åren för att sedan växa de tre sista åren. Första leverans beräknas ske under 2017.

Läs pressmeddelande

 

GASPOROX godkänt för notering på Nasdaq First North Stockholm samt offentliggör bolagsbeskrivning

Oktober 20, 2016

Gasporox AB (publ) har uppfyllt kraven för notering på Nasdaq First North Stockholm och marknadsplatsen har nu lämnat sitt formella godkännande till bolaget. Första dag för handel i Gasporox aktie beräknas bli den 25 oktober 2016.

Läs pressmeddelande

GASPOROX emission kraftigt övertecknad

September 28, 2016

Den 23 september 2016 avslutades teckningstiden i Gasporox nyemission inför notering på Nasdaq First North Stockholm. Emissionen tecknades, inklusive teckningsåtagare, till cirka 76,3 MSEK. Emissionsbeloppet uppgår till 15,3 MSEK, d.v.s. en teckningsgrad på 500 procent. Gasporox tillförs genom emissionen över 1 100 nya aktieägare. Avräkningsnotor planeras skickas ut i slutet av denna vecka.

Läs pressmeddelande

Analyst Group publicerar analys av GASPOROX inför notering på First North

September 14, 2016

Idag, den 14 september, 2016, har Analyst Group publicerat en analys av Gasporox som finns tillgänglig på www.analystgroup.se . Gasporox genomför just nu en fullt säkerställd emission om 15,3 MSEK inför en notering på Nasdaq First North Stockholm. Teckningstiden löper till och med den 23 september 2016. Fullständig information om emissionens finns på emissionens hemsida .

Läs pressmeddelande

 

GASPOROX emission inför notering på Nasdaq First North inleds idag

September 12, 2016

Idag den 12 september 2016, inleds teckningstiden i Gasporox AB:s emission inför planerad notering på Nasdaq First North Stockholm. Teckningstiden löper till och med den 23 september 2016. Emissionen uppgår till högst 15,3 MSEK och här fullt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Fullständig information om emissionen finns på emissionens hemsida .

Läs pressmeddelande

GASPOROX genomför nyemission inför notering på Nasdaq First North

September 08, 2016

Gasporox AB (publ) genomför, inför notering på Nasdaq First North, en nyemission om högst 15 300 000 SEK. Emissionsbeloppet är fullt säkerställt genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Teckningstiden löper under perioden 12 september till 23 september 2016. Teckningskursen är 9,00 SEK per aktie. Bolaget värderas till cirka 25,8 MSEK (pre-money).

Läs pressmeddelande