Marknad

Gasporox erbjuder automatiserade kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär, s.k. MAP-förpackningar.

Konsumenter köper allt mer färska, förädlade produkter och önskar lång hållbarhet utan konserveringsmedel. Livsmedelsindustrin vill öka sin volymtillverkning och öka sin export. För att förlänga hållbarheten förpackas en stor del av färska och förädlade livsmedel samt läkemedel idag i skyddande förpackningar med modifierad gas (MAP). Mängden produkter som förpackas i MAP-gas ökar dagligen. Bara livsmedelsindustrin uppskattas producera 2 miljarder MAP-förpackningar varje år med en årlig tillväxttakt på 2-7%. Antalet befintliga förpackningslinjer som Gasporox sensorer kan integreras i uppskattas till 100 000 och ökar årligen med cirka 5-10 tusen nya linjer.

Kvalitetskontroll

Sammansättningen av MAP-gasen i förpackningen är kritisk för produktens hållbarhet och producenterna behöver därför kvalitetssäkra gasens sammansättning i förpackningsprocessen.

Den befintliga metoden på marknaden för kvalitetskontroll utgörs av manuella och förstörande stickprov. Manuella stickprov är: 

  •  en långsam och personalintensiv metod
  • en begränsad kvalitetskontroll av ett fåtal förpackningar
  • en metod som punkterar förpackningen - hög kassation/ ompackning

Det är en ineffektiv metod som leder till högre kostnader för producenten. 

Gasporox erbjudande

Med sin patenterade teknik erbjuder Gasporox produkter fullständig, kostnadseffektiv och oförstörande kvalitetskontroll av MAP-förpackningar. Bolaget har utvecklat lasersensorer vilka integreras i producenternas förpackningslinjer. Sensorns laserljus lyser genom förpackningen och säkerställer att gasens sammansättning är korrekt. Integrerade sensorer i förpackningslinjen ger:

  • helautomatiserad och integrerad kvalitetskontroll
  • 100 % kvalitetskontroll då alla förpackningar kontrolleras
  • mindre kassation då inga förpackningar punkteras

Gasporox kunder utgörs i första hand av tillverkarna av förpackningslinjer samt producenter av livsmedel och läkemedel.

Gasporox mål är att varje förpackning som packas med särskild gasmix, så kallad skyddande atmosfär, ska ha kontrollerats med en Gasporox-sensor direkt på produktionslinjen, precis lika självklart som att alla förpackningar har vägts av en våg på produktionslinjen.

Bolagspresentationer

14 Maj 2019

Presentation vid Aktiedagen Stockholm

Juni 11, 2018

Presentation vid Aktiespararna, Småbolagsdagen, Stockholm

13 November 2017

Presentation vid Stora Aktiedagen

Styrelse & Ledning

GASPOROX styrelse består av fyra ledamöter valda på GASPOROX årsstämma 21 maj 2018. 

Tore Gimse, född 1963

Invald 2016. Styrelseordförande sedan 2016.

Har en doktorsexamen i matematik från Universitetet i Oslo

VD för Norsk Elektro Optikk AS.

Styrelseordförande i NEO Subsea AS, NEO Lund och HySpex Inc.

Beroende i förhållande till en av bolagets större ägare, Norsk Elektro Optikk.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Anneli Friberg, född 1973.
Invald 2017.

Utbildad Civilingenjör i Kemi vid Lunds Tekniska Högskola.

Affärsområdeschef på Software Point AB.

(O)beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, (o)beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav: 1000 aktier.

 

Annika Olsson, född 1962.

Invald 2011. 

Professor i förpackningslogistik vid Lunds Universitet. 

Annika Olsson är också rektor för Campus Helsingborg vid Lunds Universitet.

Styrelseledamot i Packbridge AB samt ledamot i Lunicore AB.

(O)beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, (o)beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav: 18 333 aktier.

Per Nyström, född 1956.
Invald 2015.

Utbildad Civilekonom vid Lunds Universitet. 

Konsult inom industriell rådgivning. Executive Advisor till Accent Equity Partners. Medlem i Styrelsepoolen, ett nätverk för professionella styrelseledamöter. 

Styrelseledamot i Ae4 2012 Holding AB och Nysco AB. Styrelseordförande i stiftelsen Holger Crafoord utbildningsfond. Styrelseledamot i Lunicore AB. 

(O)beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, (o)beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav: 38 984 aktier. 

Henrik Herlin, född 1971.
Invald 2019.

Bachelor degree in industrial Economics and Engineering.

System & Products Director inom Å&R Carton Lund AB där han framgångsrikt leder och ansvarar för internationell försäljning, product management samt strategisk implementering av nya långsiktiga affärer.

Henrik sitter även i ledningen för Å&R Carton och har lång international erfarenhet inom komplex systemförsäljning.

Beroende i förhållande till en av bolagets större ägare, Å&R Carton.

Aktieinnehav: Inga aktier. 

Märta Lewander Xu, född 1981
VD sedan 2015.

Doktor i Atomfysik och har en Civilingenjörsexamen i teknisk fysik samt en lärarexamen i matematik och fysik. 

VD GASPOROX AB. Tidigare CTO på GASPOROX.

Styrelseordförande för Gasporox dotterbolag GPX Medical. 

Aktieinnehav: 141 000 aktier.

Teckningsoptioner: 25 000 optioner.

Märta Lewander Xu
CEO

Louise Åberg
Communication Officer & CEO Assistant

Ulf Sköld
CFO

Mikael Sebesta

Chief Technology Officer

Roland Koch
Senior Application & Sales Manager

Malin Jonsson
Product Manager and Application Engineer